Logo Fundacja Adaptacja

Fundacja Adaptacja z sukcesem prowadzi swoje działania od 2014 r. Fundacja zajmuje się prowadzeniem świetlicy dla osób starszych, niepełnosprawnych, wymagających nieustannej opieki, cierpiących z powodu powikłań chorób wieku podeszłego tj. demencji, otępienia, schizofrenii oraz choroby Alzheimera.

Najbardziej cieszy zadowolenie i uśmiech na twarzach seniorów, bo wszystko co robią jest dla nich. Oprócz świetnie działającej Świetlicy opiekuńczej dumni są także z działania Klubu Seniora, gdyż wciąż się rozwija i ma coraz więcej sympatyków. Prowadzony Klub Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych także wciąż się rozwija i przyciąga coraz więcej nowych uczestników.

Fundacja prowadzi terapię oraz wspomaga seniorów i niepełnosprawnych. Cieszy się ogromnym zaufaniem podopiecznych i ich rodzin. Jest wsparciem dla rodzin, które niekiedy zostają same z problemem choroby. W Fundacji działa także Klub Seniora. Ideą Klubu jest aktywizacja osób starszych i umożliwienie im rozwoju osobistego. W ramach zajęć spotykają się oni ze specjalistami różnych dziedzin i aktywnie uczestniczą w wykładach. Seniorzy mają również możliwość uczestnictwa w wyjściach do teatru, kina, opery oraz wyjazdów na wycieczki krajoznawcze.

W ramach prowadzonego również  Klubu Dziecka i Rodzica prowadzone są spotkania i warsztaty skierowane do rodziców dzieci niepełnosprawnych, na których opiekunowie mogą otrzymać wsparcie, pomoc psychologiczną oraz prawną. Dodatkowo Fundacja angażuje się w organizację zajęć z animatorami dla dzieci, gimnastykę dla rodziców, zumbę i rytmikę dla najmłodszych.

Misją Fundacji jest działalność na rzecz niepełnosprawnych, chorych i samotnych, rozwój, ochrona i promocja zdrowia, promowanie zdrowego stylu życia, promowanie twórczego rozwoju osobowościowego, szeroko rozumiana działalność charytatywna oraz społecznie użyteczna, promocja i organizacja wolontariatu.

Fundacja organizuje integracyjne koncerty i festyny aby łączyć pokolenia.

Działania Fundacji skierowane są przede wszystkim do seniorów. Organizowane są również zajęcia dla najmłodszych oraz ich rodziców. W ramach koncertów i festynów plenerowych również każdy mieszkaniec Gdyni może skorzystać z oferty.

W najbliższym czasie Fundacja będzie kontynuować podjęte działania w ramach Klubu Seniora i Klubu Dziecka i Rodzica. Zaplanowane są także kolejne wycieczki krajoznawcze oraz koncerty i festyny w Gdyni Chyloni i Cisowej.

Mieszkańcom Gdyni chcielibyśmy przekazać przede wszystkim informacje na temat profilaktyki oraz zagadnień związanych z wkraczaniem w wiek senioralny, codziennego dbania o zbilansowaną dietę, poddawanie się regularnym badaniom a także aktywności ruchowej i psychicznej. Naszym celem jest także przekazywanie informacji i edukacja na temat chorób wieku podeszłego, w tym chorób otępiennych m.in. choroba Alzheimera, postępowania z osobą chorą i zależną od otoczenia.

Dane kontaktowe:

Adres: ul. Chylońska 217, 81-007 Gdynia
Tel.: 570 045 955

email: kordian@adaptacja.info
www: adaptacja.info