Logo Fundacja Dogtor

Fundacja Dogtor jest Organizacją Pożytku Publicznego, działającą od 2002 r. Zajmuje się szeroko rozumianą dogoterapią, na którą składają się działania terapeutyczne i edukacyjne. Terapia polega na wspomaganiu rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, intelektualnym takimi: jak Zespół Downa, autyzm, zespół Aspergera, Dziecięce Porażenie Mózgowe, Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Deficytem Uwagi (ADHD) itp. oraz zaburzeniami funkcjonowania społecznego. Aktywne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych specjalnie wyszkolonych psów, korzystnie wpływa na rozwój intelektualny i psychiczny podopiecznych. Dzieci wzbogacają swoją wiedzę o otaczającej  rzeczywistości, usprawniają umiejętności mówienia, wzmacnia się ich poczucia własnej wartości, a  kontakt z psami – terapeutami korzystnie wpływa na dalsze funkcjonowanie dzieci w rodzinie i w społeczeństwie. Zajęcia prowadzone są przez wolontariuszy z udziałem specjalnie wyselekcjonowanych, wyszkolonych i egzaminowanych psów.

Adresatem działań Fundacji, w przeważającej większości, są dzieci, które w sposób naturalny najszybciej nawiązują kontakt ze zwierzęciem ale zajęcia prowadzone są także z młodzieżą i osobami dorosłymi oraz seniorami. Grupę odbiorców stanowią osoby z niepełnosprawnością, chore, niedostosowane społecznie oraz w inny sposób pokrzywdzone przez los.

Wolontariusze Fundacji to ludzie o wielkich sercach, którzy za swoje bezinteresowne działanie na rzecz osób niepełnoprawnych otrzymali  w roku 2004 wyróżnienie w konkursie „Gdynia bez Barier”, w 2008 roku nagrodę „Niestrudzeni” w lokalnej edycji konkursu „Barwy Wolontariatu”, a także wyróżnienie w konkursie „Bursztynowego Mieczyka”. W 2010 roku zostali uhonorowani tytułem „Sopockiego Wolontariusza Roku 2010”  oraz wyróżnieniem Ministra Edukacji Narodowej  w konkursie „Bursztynowego Mieczyka” a także wyróżnieniem w ogólnopolskim plebiscycie na „Psa Bohatera Roku” dla jednego z psów terapeutów Fundacji – suczki Morki.

Głównym założeniem Fundacji na najbliższy okres jest pozyskanie większej liczby wolontariuszy z psami. Fundacja dostaje sporo zapytań o te formę terapii oraz liczne zaproszenia do placówek, zarówno na zajęcia terapeutyczne jak i edukacyjne. Planowana jest także modernizacja ośrodka, który mieści się w lokalu użyczonym Fundacji przez Miasto Gdynia.

W Fundacji Dogtor pomoc mogą uzyskać osoby:

Dane kontaktowe:

adres: ul. Wolności 1 A, 81-324 Gdynia

tel.

www.dogtor.org.pl

https://www.facebook.com/fundacjadogtor/