logo Prosty Start

Fundacja dzieciom “Prosty Start” została założona w czerwcu 2020 r. Jest owocem wieloletnich obserwacji zmagań i problemów, z jakimi każdego dnia borykają się dzieci i rodziny osób z niepełnosprawnościami, w tym także osoby starsze. Nie godząc się na ten stan rzeczy postanowiła działać.

Od samego początku istnienia Fundacja prowadzi ogólnopolską zbiórkę sprzętu rehabilitacyjnego, który odbiera w różnych częściach kraju, m.in. Białymstoku, Warszawie, Opolu, Poznaniu, Wadowicach, Słupsku, Olszynie. Posiada obecnie ponad 600 sztuk sprzętu rehabilitacyjnego, dostępnego nieodpłatnie w formie wypożyczalni dla wszystkich osób potrzebujących. Działania te są w pełni charytatywne, finansowane z prywatnych funduszy założycieli Fundacji. Wypożyczony bezpłatnie sprzęt jak wózki (tradycyjne i elektryczne), rowery, pionizatory i wiele innych służy obecnie wielu osobom na terenie całego Trójmiasta.

Poza prowadzeniem bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego działania Fundacji skupiają się wokół:

– organizacji bezpłatnej rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami w każdym wieku,

– organizacji zajęć sensorycznych i sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń wspierających odpowiednie nawyki ruchowe i kształtujących prawidłową postawę ciała,

– prowadzenia zajęć informacyjno-edukacyjnych z zakresu macierzyństwa i rodzicielstwa dla rodziców i niemowląt (bezpłatna nauka chustonoszenia, prawidłowa pielęgnacja niemowląt, masaż Shantala i inne),

– realizacji zajęć z zakresu integracji sensorycznej dla dzieci z domów dziecka, szkół specjalnych,

– organizacji i realizacji zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w każdym wieku,

– organizacji charytatywnych, okresowych zbiórek na rzecz dzieci z domów dziecka, hospicjów, domów opieki i in.

– edukacji i pomocy dla rodzin osób z niepełnosprawnościami.

Z pomocy Fundacji dzieciom „Prosty Start” skorzystało już kilkadziesiąt osób. W przyszłości planowane jest stałe zwiększanie liczby osób objętych wsparciem Fundacji i rozszerzanie katalogu działań. Jest zbyt dużo do zrobienia, żeby siedzieć z założonymi rękoma.

Dane kontaktowe:

adres: 81-589, Gdynia

ul. Sojowa 1A/7

tel. 517-224-995

email: fundacja.prostystart@gmail.com

www.fundacja-prostystart.pl