Logo Fundacja Fly

Fundacja FLY powstała z myślą o osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności o gdyńskich seniorach oraz dzieciach i młodzieży z niezamożnych gdyńskich rodzin. Wieloletnie doświadczenie kierujących Fundacją w pracy z seniorami owocuje organizacją bogatej oferty zajęć: wykładów, lektoratów, zajęć artystycznych, ruchowych, rozwijających pasje i zainteresowania oraz kursów komputerowych. Celem Fundacji jest aktywizacja „starszej młodzieży” dla poprawy jakości i poziomu życia oraz wykreowanie pozytywnej, aktywnej i zintegrowanej społeczności osób starszych.

Fundacja istnieje od czerwca 2012 r., ciągle rozszerzając swoje działania. Dzięki temu w siedzibie znajdującej się przy ul. Świętojańskiej 36/2 podopieczni Fundacji mogą rozwijać swoje pasje i nowe umiejętności w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dla seniorów organizowane są także zajęcia rekreacyjno-ruchowe: relaksacyjne, taneczne, paneurytmia, pilates, gimnastyka ogólnokondycyjna i dla grup z różnymi schorzeniami (np. gimnastyka kręgosłupa). Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów.

Fundacja od 2013 r. prowadzi także Sklep Charytatywny „Z Głębokiej Szuflady”, sprzedając przedmioty ofiarowane przez mieszkańców Gdyni. Placówka daje zatrudnienie 4 osobom, w tym 3 z niepełnosprawnością. Sklep działa 6 dni w tygodniu i cieszy się dużą popularnością, a uzyskany dochód w całości przeznaczony jest na działalność Klubu Młodzieżowego FLY, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych gdyńskiej niezamożnej młodzieży. To druga grupa docelowa Fundacji wspierana poprzez organizację pomocy w nauce, nieodpłatne indywidualne korepetycje i możliwość udziału w zajęciach rozwijających pasje.

Od samego początku swej działalności Fundacja FLY organizuje wycieczki dla seniorów. Turystyka senioralna jest drugim pod względem dynamiki rozwoju rodzajem działalności statutowej. Dla uczestników społeczności organizowane są corocznie tygodniowe wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy weekendowe i kilkudniowe oraz szereg wycieczek jednodniowych. Wszystkie podróże krajowe opracowują wolontariusze Fundacji, natomiast wycieczki zagraniczne organizowane są w partnerstwie z biurem podróży. Program i organizacja podporządkowane są potrzebom i możliwościom osób starszych. Poznanie nieznanych zakątków kraju albo powrót do korzeni to dwa główne powody, dla których gdynianie, głównie starsi, podejmują trud tych wycieczek. Dlatego Fundacja, jako organizator, szczególnie dba o dobre warunki i wspaniałą, niezapomnianą atmosferę.

Aktualnie Fundacja zrzesza łącznie około 4000 Seniorów. Działalność opiera na wolontariacie, dzięki temu koszt udziału w zajęciach jest symboliczny. W Fundacji pracuje rocznie 140 wolontariuszy.

Fundacja od 2013 r. wydaje miesięcznik społeczno-kulturalny dla seniorów i ich rodzin „Gdyński IKS Informacje – Kultura – Społeczeństwo”. Gazeta,  tworzona przez wolontarystyczny zespół redakcyjny, drukowana jest w nakładzie 10.000 egzemplarzy i kolportowana bezpłatnie do wszystkich dzielnic Gdyni (biblioteki, sklepy, urzędy, przychodnie, kluby seniora itp.).

Kolejnym polem działania organizacji jest ochrona i promocja zdrowia. Fundacja od 1 czerwca 2020 r. prowadzi Centrum Rehabilitacji z szerokim zakresem zabiegów: kinezyterapii, masaży, laseroterapii. Sala ćwiczeń wyposażona jest w sprzęt rehabilitacyjny zapewniający ogromne możliwości prowadzenia ćwiczeń: 3 UGULe (Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego), rowery stacjonarne (pionowy i poziomy), atlas do ćwiczeń, stolik z przyrządami do ćwiczeń dłoni i nadgarstka, fotel do rehabilitacji stawu kolanowego i barku. Oferuje konsultacje z fizjoterapeutą, który dobierze odpowiednie zabiegi poprawiające stan zdrowia. Dzięki spełnianiu wysokich norm sanitarnych i medycznych w zakresie fizjoterapii leczniczej 14 kwietnia 2021 r. Centrum uzyskało status placówki medycznej.

Fundację FLY wyróżnia nietuzinkowy program skierowany do dzieci, młodzieży i seniorów – zagrożonych wykluczeniem społecznym, bardzo dobra organizacja i zasięg działań.

adres: ul. Świętojańska 36/2

81-372 Gdynia

www.fundacjafly.pl

biuro@fundacjafly.pl

tel. 693 996 088