Logo Fundacja Odyński Most Nadziei

Fundacja „Gdyński Most Nadziei” stawia sobie za cel psychologiczne, merytoryczne oraz informacyjne wsparcie osób chorych onkologicznie oraz ich bliskich. Jest to jedyna w Gdyni organizacja pozarządowa realizująca założenia Ogólnopolskiej Sieci Akademii Walki z Rakiem, niosąca pomoc i wsparcie psychologiczne mieszkańcom Gdyni.

Zważywszy na ogromną rolę jaką w procesie zdrowienia odgrywa samopoczucie pacjenta, fundacja skupia się na wzmocnieniu kondycji psychicznej podopiecznych. Wykorzystując metody i narzędzia oferowane przez psychoonkologię, wspiera ich w walce z lękiem, dążąc do zminimalizowania stresu związanego z trudami procesu leczenia. Cały Zespół Fundacji dba o jak najwyższą jakość oferowanego wsparcia.

Drugim, kluczowym i autorskim projektem Fundacji jest jedyna i unikatowa w skali kraju Kampania Społeczna „Odważni Wygrywają” poruszająca zagadnienie profilaktyki raka jądra i dbałości o zdrowie wśród młodych mężczyzn.

Kampanię objął Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Gdyni, Wojciech Szczurek. Jest realizowana przy współpracy z Miastem Gdynia od 2009 roku. Założeniem Kampanii jest przełamywanie tematu tabu, jakim jest samobadanie mężczyzn, diagnozowanie choroby raka jądra, a przede wszystkim wypracowanie zdrowych nawyków. W polskim społeczeństwie wciąż istnieje niska świadomość zagrożeń związanych z brakiem kontroli stanu zdrowia oraz ignorowaniem profilaktyki.

Działania Kampanii skierowane są do młodych mężczyzn, w wieku od 17. do 35. roku życia – to właśnie w tej grupie wiekowej diagnozowanych jest najwięcej przypadków zachorowań. Jednocześnie współczynnik wyleczalności tej choroby jest najwyższy i sięga nawet 99 proc. Przekaz Kampanii kierowany jest też do partnerek, rodzin i przyjaciół.

Kampania realizowana jest w przestrzeni publicznej Gdyni, z udziałem kilkudziesięciu partnerów – firm, instytucji, klubów sportowych, jednostek wojskowych, hoteli, lokali gastronomicznych. Ponadto prowadzone są prelekcje połączone z warsztatem samobadania w szkołach ponadgimnazjalnych i uczelniach wyższych, a także firmach i przedsiębiorstwach. Poprzez niekonwencjonalne formy przekazu treści Kampanii staramy się dotrzeć do osób najbardziej zagrożonych chorobą i przekonać ich, jak ważne jest dbanie o swoje zdrowie.

W ostatnich latach w działania Kampanii zaangażowali się również partnerzy spoza Trójmiasta, m.in. Toruń, Sosnowiec, Zamość, Wrocław, Konin.

Adresatem działań Fundacji „Gdyński Most Nadziei” są mieszkańcy Gdyni i regionu: młodzież, osoby dorosłe i seniorzy, bez względu na płeć, status materialny itp. Z uwagi na powszechność chorób nowotworowych Fundacja kieruje swoje działania do wszystkich (oferta Akademii Walki z Rakiem). Głównym odbiorcą działań Kampanii Społecznej „Odważni Wygrywają” – profilaktyka raka jądra są mężczyźni z grupy największego zagrożenia chorobą (17-35 lat), ale również ich bliscy, którzy mogą przekazywać wiedzę o profilaktyce dalej.

Jako organizacja pozarządowa działająca od 2006 roku jesteśmy dumni, że stworzyliśmy miejsce ogólnodostępnego wsparcia osób chorych onkologicznie i ich bliskich. Rocznie oferujemy ponad 500 godzin różnorodnych form pomocy – psychologicznej, dietetycznej, fizjoterapeutycznej, arteterapeutycznej itp. Korzysta z nich ponad 100 osób w skali roku.

Dumą napawa również fakt, że autorska kampania poświęcona profilaktyce raka jądra z roku na rok zwiększa swój zasięg i przyciąga coraz większą grupę partnerów (w 2018 – ponad 40). Warto podkreślić walor edukacyjny kampanii skierowany do młodzieży. W 2018 roku 800 uczniów z gdyńskich szkół wysłuchało prelekcji połączonej z nauką samobadania jąder przeprowadzoną na specjalistycznych fantomach.

Naszą działalność wielokrotnie doceniano, przyznając nagrody i wyróżnienia, m.in. medal Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie „Gdynia bez barier” (2012), wyróżnienie Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego (2011), Nagrodę Jaskółki Nadziei przyznawaną przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych (2017).

Jesteśmy dumni, że zbudowaliśmy rozpoznawalną markę, jednoznacznie kojarzącą się z rzetelną i profesjonalną pomocą oraz informacją. 

Plany na przyszłość obejmują kontynuację dotychczasowej działalności – Akademii Walki z Rakiem i Kampanii Społecznej „Odważni Wygrywają” – profilaktyka raka jądra.

W ramach Akademii Walki z Rakiem fundacja zamierza utrzymać dotychczasowy poziom usług. Standardowo nadal będzie opierać ofertę o pomoc psychologiczną, fizjoterapię (dobrany indywidualnie do potrzeb masaż), porady dietetyczne i zajęcia ruchowe.

Reagując na potrzeby podopiecznych, organizowane zostaną tematyczne spotkania arteterapeutyczne (warsztaty z różnych dziedzin sztuki), a także związane z profilaktyką zdrowotną (np. szkodliwe substancje w kosmetykach, nawyki żywieniowe w diecie nowotworowej).

Planując dalszy rozwój kampanii „Odważni Wygrywają” fundacja zamierza dalej poszerzać zasięg terytorialny działań i pozyskiwać kolejnych partnerów (instytucje, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe itp.), które prowadziłyby działania promujące założenia projektu na gruncie lokalnym. Celem jest również dotarcie z przekazem kampanii do grup społecznych, zawodowych, skupiających mężczyzn, np. środowiska wojskowe (przewaga zatrudnionych mężczyzn).

Ponadto w latach 2019-2021 planowane jest objęcie edukacją na temat profilaktyki raka jądra wszystkich uczniów urodzonych w roku 2013, uczących się na terenie Gdyni.

Fundacja „Gdyński Most Nadziei” zaprasza do skorzystania z oferty wsparcia, na bieżąco aktualizowanej na stronach: www.mostnadziei.pl oraz www.facebook.com/mostnadziei

Adres: 81-384 Gdynia, ul. Władysława IV 51,

Telefon: 58 661 94 56