Logo Fundacja Prosto z Serca

Fundacja „Prosto z serca” jest organizacją pozarządową niosącą pomoc osobom z niepełnosprawnością ruchową i ich opiekunom. Prowadzi zajęcia rehabilitacji ruchowej a także terapię psychologiczną. W zależności od potrzeb podopiecznych stara się dostosowywać swoje działania. W 2020 r. Fundacja prowadziła program „Sprawniejsze ciało, zdrowy umysł lepsza jakość życia”, w ramach którego osoby z niepełnosprawnością uzyskały pomoc psychologiczną i rehabilitację ruchową. W roku 2021 prowadzi II edycję programu „Sprawniejsze ciało, zdrowy umysł, lepsza jakość życia” i rozpoczęła nowy projekt „Wzmacnianie więzi – dwa kroki dalej”, głównym celem jest praca nad aktywizacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy projektu mają szansę przełamać bariery, uwierzyć w siebie i własne możliwości. Spotkania młodych w ramach grupy odbywają się średnio raz w miesiącu. Marzeniem Fundacji jest utworzenie w przyszłości placówki rehabilitacyjnej dla podopiecznych i ich opiekunów co pozwoli na zintensyfikowanie działań oraz pomoc większej ilości osób.

Dane kontaktowe:

adres: 81-591 Gdynia, ul. Kameliowa 1D/42

telefon: 695-190-676