Logo Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji "Między Słowami"

Fundacja „Między Słowami” skupia wokół siebie profesjonalistów: neurologopedów i psychologów klinicznych, którzy stworzyli autorski, holistyczny programu terapii neurologopedycznej i psychologicznej osób z afazją. Z sukcesami wdrażają go, realizując projekt „Afa-Integracja” od 2010 r.

Projekty prowadzone przez fundację:

  1. Afa-Integracja – zajęcia grupowe dla osób z afazją. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasta Gdyni.
  2. Neurologopedyczna poradnia dla dorosłych osób z afazją – corocznie oferuje 80 pacjentom z afazją indywidualną terapię neurologopedyczną.
  3. Telefoniczna Poradnia Psychologiczno-Neurologopedyczna „Żyć z afazją”. Działania są skierowane do chorych z zaburzeniami komunikacji wynikającymi z uszkodzenia mózgu (najczęściej: udar mózgu, wypadek komunikacyjny, nowotwór) oraz ich bliskich (członków rodzin, opiekunów).

Celem głównym jest poradnictwo:

– psychospołeczne,

– neurologopedyczne,

– prawne, prowadzone przez telefon, Internet oraz bezpośrednio.

Pomoc kierowana jest do osób, które wskutek uszkodzenia mózgu mają afazję.

Fundacja prowadzi jedyny w Polsce ośrodek oferujący kompleksową pomoc dorosłym osobom z afazją. W 2017 r. Fundacja wydała poradnik dla osób z afazją i ich opiekunów „Moja afazja”. Książka jest opisem wiedzy zdobytej podczas wieloletniej pracy z pacjentami z afazją i ich rodzinami. Został rozesłany do wszystkich szpitali i ośrodków rehabilitacji w Polsce.

adres: Gdynia 81-386, ul. Traugutta 2

tel.: 535 600 019, 501 595 211

email: fundacja@miedzy-slowami.org.pl