Logo Gdyńska Fundacja "Dom Marzeń"

Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń” wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną, pozwalając im stać się aktywnymi, pełnoprawnymi, samodzielnymi obywatelami, którzy przez własną aktywność sami zmniejszają swoją izolację mając realny wpływ na własny wizerunek w społeczeństwie. W swoich działaniach Fundacja kładzie nacisk na usamodzielnianie się osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. 

Działania Fundacji skierowane są do:

Co robią?

Jako Fundacja jesteśmy głównie zorientowani na wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jednym z naszych działań jest zajęcie się problematyką seksualności tych osób, ponieważ pracując z rodzinami zauważyliśmy, że jest to zarazem ogromne wyzwanie, a jednocześnie brakuje miejsc wsparcia, w których można uzyskać indywidualną, rzetelną wiedzę i poradę. 

Dane kontaktowe:

adres: 81- 572 Gdynia, ul. Lipowa 19

Tel.: 58 629 19 56

e-mail: biuro@dommarzen.org.pl

www.dommarzen.org.pl