Logo Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Pomorski Oddział Rejonowy w Gdańsku

„Jesteśmy dumni z naszych działań, cieszy nas to, gdy osoba ucząca się mowy zastępczej zaczyna coraz lepiej mówić i zaczyna wierzyć w siebie”.

Podstawowym zadaniem Towarzystwa Laryngektomowanych jest prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu zwiększyć umiejętność sprawnego komunikowania się osób po operacji usunięcia krtani. Swoim działaniem Towarzystwo obejmuje Województwo Pomorskie. W Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych działa szkółka ,w  której  prowadzona jest nauka mowy zastępczej (przełykowej). Prowadzone zajęcia mają na celu nakłonić jak najwięcej osób po amputacji krtani, aby nauczyły się posługiwać mową przełykową i powróciły do stanu jak przed operacją pozwalającego normalnie uczestniczyć w życiu rodzinnym i społecznym. Zasadniczą część nauczania mowy i rehabilitacji wykonują dwaj instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem, dobrze mówiący mową przełykową, którzy też są po operacji krtani. Organizowane są spotkania integracyjne, wyjazdy na obozy z nauką mowy, wycieczki. Szkółka nauki mowy w całości finansowana jest ze środków Gminy Miasta Gdyni, dla mieszkańców Gdyni.

Adresatami działań Towarzystwa są osoby, które po operacji usunięcia krtani utraciły  mowę i są bardzo narażone na stres oraz załamanie psychiczne. Osoby te posiadają przeważnie grupę inwalidzką „znaczną” lub „umiarkowaną”. Dominują renciści i emeryci. Wiek tych osób waha się od 45 do 80 lat.

Oprócz nauki mowy istotnym elementem aktywizacji osób po laryngektomii jest stwarzanie sytuacji społecznych, w kręgu znanych sobie osób, wymagających lub prowokujących kontakt werbalny. Towarzystwo Laryngektomowanych korzysta z pomocy logopedy, psychoterapeuty, lekarzy otolaryngologów, którzy prowadzą prelekcje na temat jak normalnie, zdrowo i bez stresu żyć w społeczeństwie.

Osoby po laryngektomii mogą korzystać z zajęć nauki mowy. Zajęcia odbywają się w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych: ul. 3 Maja 27/31 w Gdyni.

Adres: 81-166 Gdynia ul. Unruga 78B/2

tel.: 58 698 07 56, 604 184 017

e-mail: henpil4@wp.pl