Logo Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski organizuje swoim podopiecznym szeroki wachlarz działań rehabilitacyjnych, psychologicznych, integracyjnych, takich jak:
– rehabilitacja domowa;
– rehabilitacja grupowa;
– ćwiczenia w basenie;
– warsztaty psychologiczne, w tym grupy wsparcia;
– indywidualna terapia psychologiczna;
– wizyty domowe lekarzy specjalistów (neurolog, psychiatra, chirurg, inne);
– wizyty pielęgniarskie w domu chorego;
– terapia zajęciowa;
– warsztaty i kursy plastyczne, witrażowe, komputerowe, językowe, fotograficzne, taneczne, inne;
– grupowe wyjścia do teatru, do kina, na koncerty;
– spotkania informacyjne;
– imprezy integracyjne i okolicznościowe, np. opłatek, andrzejki, bale karnawałowe, mikołajki, Dzień chorego na SM, Dzień Kobiet i inne;
– wycieczki krajoznawcze, rekreacyjne, tematyczne krajowe i zagraniczne;
– rejsy po Bałtyku jachtem „Empatia”, promem;
– spotkania przy ognisku;
– inne.

Przedstawiciele Stowarzyszenia odwiedzają obłożnie chorych i ich bliskich w domach w celu rozpoznania potrzeb i niesienia im pomocy w zakresie doradztwa, załatwiania spraw urzędowych, zdrowotnych, bytowych. Organizowane są spotkania z lekarzami specjalistami na temat aktualnych metod leczenia stwardnienia rozsianego. Organizowane są warsztaty fizjoterapeutyczne, dietetyczne, psychologiczne i inne, mające na celu utrzymywanie chorych w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Prowadzona jest także edukacja społeczeństwa w zakresie specyfiki choroby oraz zasad savoir vivre wobec osób poruszających się przy pomocy wózka.

Adresatem działań Stowarzyszenia są osoby chore na stwardnienie rozsiane oraz ich bliscy (rodziny). Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM) jest chorobą neurologiczną, powodującą uszkodzenia komórek nerwowych w mózgu i rdzeniu kręgowym, co w efekcie prowadzi do niedowładów kończyn dolnych i górnych, problemów urologicznych, zaburzeń mowy, paraliżu, itp. Choroba ma charakter postępujący i jest nieuleczalna można ją jedynie „wyciszyć” czy spowolnić jej postęp przy pomocy istniejących medykamentów, a przede wszystkim poprzez odpowiednią rehabilitację i wsparcie psychologiczne. Choroba dotyka głównie młodych, wywołując często problemy w obrębie funkcjonowania całej rodziny. W Gdyńskim Kole PTSR pomagają 200 takim osobom.

Działalność Towarzystwa jest bardzo potrzebna. Uśmiech na twarzy osoby, która choć na chwilę zapomniała o swoich troskach jest olbrzymim sukcesem dla wszystkich. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego już od wielu lat niesie pomoc potrzebującym. W tym czasie udało się „wyciągnąć” z domów wiele osób, pokazując im, że można żyć i cieszyć się życiem pomimo fizycznych ograniczeń.

W najbliższym czasie planowana jest kontynuacja dotychczasowych działań (zależnie od możliwości rozważane jest poszerzenie oferty o hipoterapię i krioterapię).
„Stwardnienie rozsiane to nie wyrok. Jeśli usłyszysz taką diagnozę, przyjdź do nas. Mamy znacznie więcej wiedzy i doświadczeń niż to, co możesz przeczytać w Internecie. Możemy Ci pomóc. Nie zamykaj się w czterech ścianach, bo to najgorsze, co możesz sobie zafundować. Z tą chorobą można żyć, można się rozwijać, można spełniać się w różnych rolach społecznych”.

Dane kontaktowe:

adres: 81-035 Gdynia, ul. Krzywoustego 1

tel.: 669 167 001, 2, 4

e-mail: gdynia-k@ptsr.org.pl

www: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski