Logo Stowarzyszanie Cool-awi

Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach osoby z niepełnosprawnościami, poruszające się na wózkach inwalidzkich, o różnym stopniu niepełnosprawności, zarówno intelektualnej, jak i fizycznej. Dlatego działalność Stowarzyszenia zmierza w kierunku uświadamiania społeczeństwa i samych osób z niepełnosprawnościami, że niepełnosprawność sama w sobie nie musi wykluczać z pełni życia w społeczeństwie. Główna działalność to: pozyskiwanie środków na diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób z niepełnosprawnościami, organizowanie imprez kulturalnych (kino, teatr, zabawy na świeżym powietrzu), udział w zajęciach sportowo rekreacyjnych np. turniej integracyjny w kręgle, wyjścia do aquaparku, gra w boccie, wyjazdy grupowe na obozy sportowe np. przecieranie szlaków turystycznych w górach, udział w spływie kajakowym na Mazurach, krok w samodzielność polegający na tym, że chętna osoba organizuje od początku do końca jakieś wydarzenie dla całej grupy uczestników.

Adresatem działań Stowarzyszenia są osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny i  wolontariusze. Ważnym celem jest również aktywizacja osób pełnosprawnych, co może spowodować lepszą integrację tych dwóch grup społecznych.

Podopieczni uczestnicząc w realizowanych przez Stowarzyszenie projektach uczą się większej otwartości na ludzi, chętniej uczestniczą w imprezach, mają lepszy kontakt między sobą.

Szefowie stowarzyszenia wyjątkowo dumni są z tego, że ich działalność doprowadziła do tego, iż wielu podopiecznych uwierzyło w swoją wartość i w to, że ich marzenia są spełniane przy wsparciu opiekunów.

Stowarzyszenie planuje nadal:

– wykłady dietetyka

– przygody w lesie: wspólne spędzanie czasu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin

– kręgle – turnieje integracyjne jako znakomity sposób na sport i zabawę oraz integrację społeczną

– wyjścia kulturalno–muzyczne: do teatru, opery lub na koncert

– sam w mieście: naukę przemieszczania się Szybką Kolejką Miejską

– zajęcia ceramiczno–plastyczne: warsztaty z decoupage

– spotkania z psychologiem i seksuologiem.

Dane kontaktowe:

Adres: ul. Strzelców 36/32, 81-586, Gdynia.

Telefon: 791-678-945

Email: biuro@coolawi.org