Misją stowarzyszenia są działania na rzecz osób z niepełnosprawnością – kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi i narządów rodnych. Głównym zadaniem jest włączanie kobiet w aktywne życie społeczne poprzez: otoczenie ich opieką po zabiegu mastektomii przez przeszkolone ochotniczki oraz dążenie do pełnej rehabilitacji fizycznej i psychicznej.

Adresatem działań Stowarzyszenia są kobiety chorujące na nowotwory piersi i narządów rodnych oraz ich rodziny. Działania skierowane są także do ogółu kobiet w celu propagowania idei korzystania z badań profilaktycznych, które mają zapobiegać zbyt późnemu wykryciu choroby nowotworowej.

Nasze stowarzyszenie zrzesza około 200 członków. Bardzo ważnym czynnikiem naszej działalności są cotygodniowe czwartkowe spotkania wszystkich chętnych członków. Omawiane są na bieżąco realizacje naszych działań oraz wzajemne wsparcia. Dumni jesteśmy z corocznej organizacji   Marszu Różowej Wstążki w  październiku – miesiącu walki z rakiem ulicami miasta Gdyni. Jest to manifestacja osób, które dotknięte są chorobą nowotworową, że rak to nie wyrok. Jednocześnie propagujemy wiedzę na temat profilaktyki raka piersi i aktywnie uczestniczymy we wszystkich akcjach na rzecz profilaktyki raka piersi, które organizuje Gdyńskie Centrum Zdrowia.

W tym roku Amazonki mają zapewnioną rehabilitację w postaci gimnastyki usprawniającej, zajęć rehabilitacyjnych na basenie, drenaży limfatycznych, indywidualnego wsparcia psychoonkologicznego, wsparcia psychologicznego dla Ochotniczek. Co roku organizowana jest pielgrzymka na narodowe spotkanie osób z chorobą nowotworową do Częstochowy.

W ramach promocji dystrybuowane są ulotki, w których zawarte są informacje na temat działalności oraz metody do wczesnego wykrywania raka piersi. Organizowane są wykłady i prelekcje o profilaktyce raka piersi i narządów rodnych, na które zaproszeni są mieszkańcy naszego miasta.

 

Dane kontaktowe:

Adres: ul. Morska 9-9A, 81-323 Gdynia

Telefon: 58 711 12 05

www.amazonki.trojmiasto.pl

e-mail: amazonki.gdynia@wp.pl