Logo Stowarzyszenie Chorych na chorobę Parkinsona i ich Rodzin z siedzibą w Gdyni

„Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu” – Wojciech Oczko.

To dewiza, która powinna przyświecać nie tylko osobom cierpiącym na chorobę Parkinsona, ale również osobom zdrowym – ponieważ o wadze zdrowia i dobrego samopoczucia przekonujemy się dopiero wtedy gdy je stracimy.

Stowarzyszenie działa na rzecz osób z chorobą Parkinsona oraz ich bliskich. Organizuje systematycznie spotkania członkowskie o charakterze zarówno edukacyjnym jak i integracyjnym. Podopieczni Stowarzyszenia regularnie korzystają z gimnastyki grupowej oraz zajęć nordic walking. W ramach dotacji z Gminy Miasta Gdyni odbywają się konsultacje neurologiczne i rehabilitacja domowa. Na spotkania zapraszani są różni specjaliści związani z tematyką choroby Parkinsona- neurolog, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, neurochirurg, psychiatra i dietetyk, ponieważ choroba Parkinsona jest chorobą całego ciała i duszy.

Adresatem działań Stowarzyszenia są głównie osoby dotknięte chorobą Parkinsona, zespołami parkinsonowskimi i parkinsonizmem atypowym. Wsparciem objęci są również opiekunowie i rodziny chorych.

Praca na rzecz osób chorych daje nam dużą satysfakcję, cieszymy się że możemy dawać wsparcie, pomoc oraz wskazówki osobom będącym w potrzebie. Pomimo charakteru naszego stowarzyszenia – głównie osoby starsze, schorowane- spotykamy się regularnie na spotkaniach członkowskich zapobiegając tym samym wykluczeniu społecznemu. Ponadto udało nam się kilkukrotnie zorganizować konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Choroby Parkinsona, na skalę całego Trójmiasta. Warto dodać, że jesteśmy jedyną organizacją ukierunkowaną na chorobę Parkinsona w województwie pomorskim. Podjęliśmy współpracę z innymi Stowarzyszeniami– zwłaszcza z „Ostoją Parkinson Kraków”  oraz ze Stowarzyszeniem Wielkopolskim. Współpraca ze Stowarzyszeniem z Łodzi owocuje wspólnymi turnusami rehabilitacyjnymi do Osieka.   

Pragniemy organizować wspólne wyjścia i wyjazdy, aby pokazać zarówno nam samym jak i osobom spoza Stowarzyszenia, że mamy takie same potrzeby jak wszyscy inni. Chcemy godnie żyć i uczestniczyć w życiu naszego miasta. Poza projektem dofinansowanym przez Urząd Miasta, w celu zapewnienia ciągłości rehabilitacji dla naszych Podopiecznych, planujemy współpracę z przychodniami oferującymi domowe zabiegi rehabilitacyjne. W najbliższym czasie zaplanowane mamy wspólne wyjścia integracyjne na kręgle. Marzy nam się udział w Parkinsoniadzie – międzynarodowych zawodach sportowych dla osób z chorobą Parkinsona, organizowanych w Czechach.

Dane kontaktowe:

adres: Gdynia

e-mail: parkinson-gdynia@o2.pl,

Telefon: 601-537-102,

www: park.org.pl

Facebook: facebook.com/ParkinsonGdynia