Logo Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON

Stowarzyszenie SPON powstało w 1991 r. Członkowie Stowarzyszenia (około 800 osób) są mieszkańcami Sopotu, Gdyni, Gdańska, Redy i Sierakowic (funkcjonuje tam Filia Stowarzyszenia SPON zrzeszająca około 100 członków). SPON zajmuje się szeroko pojętą rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami i ich integracją. Rehabilitację leczniczą prowadzi na zasadzie kontraktu z NFZ oraz – jako zadanie publiczne – dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Miasta Gdyni i Miasta Sopotu.

Prowadzona przez Stowarzyszenie rehabilitacja społeczna jest współfinansowana przez PFRON, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Gminy Miast – Gdyni i Sopotu. W ramach rehabilitacji społecznej prowadzona jest terapia zajęciowa, warsztaty psychologiczne dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami i młodych niepełnosprawnych. Dla niepełnosprawnych dzieci prowadzone są zajęcia pedagogiczne, podczas których łączy się opiekę z zabawą, nauką kreatywności i korepetycjami.

Realizowane są programy sprawnościowe pomagające utrzymywać sprawność – zajęcia na basenie, gimnastyka, terapia tańcem i Nordic Walking. W razie potrzeby możliwa jest też indywidualna porada psychologa.

Organizowane przez Stowarzyszenie SPON comiesięczne spotkania integracyjne cieszą się wielką popularnością – podczas spotkań obchodzone są „Urodziny Miesiąca”, zapraszani są ciekawi ludzie, aktorzy, poeci, lekarze specjaliści, pracownicy urzędu skarbowego i ZUS. Ważnym elementem naszej działalności jest organizacja corocznych Wrześniowych Konferencji SPON.

Uczestnikami zadań realizowanych przez Stowarzyszenie SPON są ludzie z niepełnosprawnościami – dorośli, młodzież i dzieci. Prowadzone są też warsztaty dla rodziców niepełnosprawnych dzieciaczków i dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

Powody do dumy?

Dumni jesteśmy z realizacji wszystkich naszych działań ponieważ planujemy je bardzo dokładnie i – zawsze – po rozmowach i dyskusjach z naszymi członkami. To właśnie członkowie Stowarzyszenia SPON decydują, jakie ich potrzeby wymagają szybkiej reakcji i zaspokojenia. Dzięki takiemu podejściu, Stowarzyszenie nie realizuje zadań, które nie cieszą się zainteresowaniem osób z niepełnosprawnościami.

Ale szczególne miejsce w kalendarzu działań SPON zajmują coroczne Wrześniowe Konferencje SPON. Są zawsze dobrze przygotowane i odbywają się zawsze w szczególnych miejscach Trójmiasta – przez ostatnie kilka lat jest to Opera Leśna w Sopocie. Zapraszając gości kierujemy się nie tylko ich kwalifikacjami i wiedzą, ale również ich empatią i umiejętnością ciekawego przedstawienia problemu. Tematy poruszone podczas naszych konferencji długo „żyją” wśród naszych członków rodząc dyskusje i nawet często powodując zmianę myślenia.

Dumni jesteśmy również z naszych comiesięcznych spotkań integracyjnych. Ludzie przychodzą tłumnie, mimo niewygody wynikającej ze skromnych warunków lokalowych.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty rehabilitacji leczniczej. Zapraszamy również do udziału w spotkaniach integracyjnych, w których biorą udział zapraszani lekarze specjaliści.

Dane kontaktowe:

Adres: Al. Niepodległości 783, 81-805 Sopot

Email: spon.sopot@wp.pl

Strona www: sponsopot.pl

Tel.: 58 551 12 63