Logo Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zajmuje się wsparciem osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w zakresie szeroko rozumianej aktywizacji społeczno-zawodowej. Realizuje „twarde” projekty z zakresu aktywizacji zawodowej „Sprawni w pracy” i „Zdobywam pracę” (finansowane, skierowane do osób w wieku aktywności zawodowej, z niepełnosprawnością). W siedzibie (Gdynia, ul. Traugutta 2) pracuje  doradca zawodowy, pośrednik pracy oraz inni specjaliści. Na bieżąco można skorzystać z porady prawnika czy wsparcia psychologicznego oraz w ramach projektów specjalistów w zakresie konsultacji niezależnego życia, dostępni są rehabilitant, dietetyk, seksuolog. Dodatkowo można uzyskać wszelkie informacje dotyczące ulg i uprawnień. Centrum Integracja Gdynia jest czynne codziennie w godzinach 8.00-16.00.

Każda osoba z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osoby z jej otoczenia, potrzebujące informacji dotyczące niepełnosprawności mogą być klientami Stowarzyszenia. W zależności od realizowanych projektów muszą czasem spełniać dodatkowe kryteria, niemniej jednak pracownicy Stowarzyszenia starają się pomagać na miejscu albo wskazują odpowiednią ścieżkę i przekierowują zainteresowanych do innych instytucji/Organizacji.

Stowarzyszenie najbardziej dumne jest z ciągłości działań i z tego, że co roku odwiedza ich około 1000 Klientów (część otrzymuje pomoc przez telefon lub e-mail). Są dumni z wkładu w zwiększanie świadomości na temat niepełnosprawności, z kampanii społecznych oswajających niepełnosprawność i z tego, że udało się im zbudować zespół, z którym inni chcą współpracować.

Nieustannie chcą realizować projekty z zakresu aktywizacji zawodowej, bo w ten sposób realnie pomagają. Kontynuują projekty aktywizacyjne finansowane przez PFRON oraz do roku 2022 są w partnerstwie w projekcie „System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdyni”, co oznacza, że praktycznie każda osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z ich wsparcia w szukaniu zatrudnienia. Chcą rozwijać obszar wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością (SODIR). W ramach projektów miejskich pracują z dwiema grupami – z grupą młodych osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i z ich rodzicami/opiekunami, prowadząc grupy wsparcia. Zrealizowali publiczną debatę na temat relacji pomiędzy dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami a ich rodzicami i opiekunami.


Dane kontaktowe:

adres: Gdynia 81-388, ul. Traugutta 2

tel.: 505 606 776

e-mail: gdynia@integracja.org