Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności informuje, iż przyjmuje interesantów zgodnie z informacją zawartą w zakładce “Aktualności” https://gcz.gdynia.pl/aktualnosci/pzon/

PZON Gdynia

GDYNIA

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Gdyni
81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43
(budynek HOSSA – piętro II)

telefon: 58 880 83 78
e-mail: pzon@gcz.gdynia.pl

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW – poniedziałek – piątek: 08:00 – 14:30

POKÓJ nr 1 w sprawach dotyczących:
– składania wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

POKÓJ nr 4 w sprawach dotyczących:
– legitymacji dokumentującej niepełnosprawność
– kart parkingowych

SOPOT 

 poniedziałek i czwartek, w godzinach 10:00 – 14:30, ul. Marynarzy 4 (Urząd Miasta Sopot – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych) – parter, pok. 2