Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Gdyni
81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43
(budynek HOSSA – piętro II)

telefon: 58 880 83 78
e-mail: pzon@gcz.gdynia.pl

 

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

POKÓJ nr 1 w sprawach dotyczących:
– składania wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
– legitymacji dokumentującej niepełnosprawność
pon. śr. czw. pt. – 8:00 – 14:30
wt. – 9:30 – 17:00

POKÓJ nr 4 w sprawach dotyczących:
– odbioru orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
– kart parkingowych
pon. – pt. – 9:00 – 14:30