Szanowni Państwo,

Z uwagi na bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wstrzymuje przyjmowanie interesantów od 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r.

Wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie pod numerem telefonu 58 880 83 78 (lub wewnętrzny: 58 880 83 77, 58 880 83 23) lub poprzez e-mail pzon@gcz.gdynia.pl

Osoby, które miały wyznaczony termin posiedzenia Składu Orzekającego (do 23 marca 2020 r.)  dostaną ponowne zawiadomienie z innym terminem komisji.

Z uwagi na fakt, iż Zespół nie ma uprawień do wysyłania pocztą legitymacji dokumentującej niepełnosprawność oraz kart parkingowych, zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani telefonicznie o możliwości odbioru.

Orzeczenia czekające na odbiór osobisty zostaną wysłane pocztą, listem poleconym.

Zachęcamy Państwa również do śledzenia na bieżąco aktualności na naszej stronie internetowej.

PZON Gdynia

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Gdyni
81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43
(budynek HOSSA – piętro II)

telefon: 58 880 83 78
e-mail: pzon@gcz.gdynia.pl

 

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

POKÓJ nr 1 w sprawach dotyczących:
– składania wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
– legitymacji dokumentującej niepełnosprawność
pon. śr. czw. pt. – 8:00 – 14:30
wt. – 9:30 – 17:00

POKÓJ nr 4 w sprawach dotyczących:
– odbioru orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
– kart parkingowych
pon. – pt. – 9:00 – 14:30