DLA OSÓB PRZED UKOŃCZENIEM 16 ROKU ŻYCIA

* wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (kliknij by pobrać)

* zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osób przed ukończeniem 16 roku życia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (kliknij by pobrać)

* oświadczenie o miejscu pobytu stałego (kliknij by pobrać)

* oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania (kliknij by pobrać)

* wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (kliknij by pobrać)

* wniosek o wydanie karty parkingowej (kliknij by pobrać)

* pełnomocnictwo ogólne (kliknij by pobrać)

DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA

* wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (kliknij by pobrać)

* zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osób powyżej 16 roku życia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni (kliknij by pobrać)

* oświadczenie o miejscu pobytu stałego (kliknij by pobrać)

* oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania (kliknij by pobrać)

* wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności (kliknij by pobrać)

* wniosek o wydanie karty parkingowej (kliknij by pobrać)

* pełnomocnictwo ogólne (kliknij by pobrać)