DLA OSÓB PRZED UKOŃCZENIEM 16 ROKU ŻYCIA

* wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (kliknij by pobrać)

* zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osób przed ukończeniem 16 roku życia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (kliknij by pobrać)

* oświadczenie o miejscu pobytu stałego (kliknij by pobrać)

* oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania (kliknij by pobrać)

* wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (kliknij by pobrać)

* wniosek o wydanie karty parkingowej (kliknij by pobrać)

* pełnomocnictwo ogólne (kliknij by pobrać)

DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA

* wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (kliknij by pobrać)

* zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osób powyżej 16 roku życia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni (kliknij by pobrać)

* oświadczenie o miejscu pobytu stałego (kliknij by pobrać)

* oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania (kliknij by pobrać)

* wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności (kliknij by pobrać)

* wniosek o wydanie karty parkingowej (kliknij by pobrać)

* pełnomocnictwo ogólne (kliknij by pobrać)

 
 

Komunikat


Uprzejmie informujemy, że z dniem

1 września 2023 roku zmieni się adres Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

Nowy adres to:

Gdyńskie Centrum Zdrowia
ul. Chwarznieńska 4
81-613 Gdynia

 

Adres PZON Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

pozostaje bez zmian. 

ul. Władysława IV 43
81-395 Gdynia
(budynek Hossa, II piętro)

tel: 58 880 83 78

This will close in 20 seconds