Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia.

Warunkiem ubiegania się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest złożenie następujących dokumentów:

Powyższą dokumentację należy złożyć:

I. Kontynuacja orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:

Powyższą dokumentację należy złożyć:

II. Zmiana stanu zdrowia:

Powyższą dokumentację należy złożyć:

III. Odwoładnie

Stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty odbioru orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Dokument należy kierować do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim oraz złożyć za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (pok. 1)