Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przewodniczący Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego

Rzecznik Praw Pacjenta

Polski Związek Niewidomych

Polski Związek Głuchych

Integracja

Gdynia bez barier

Gdynia wspiera