Przewodniczący – Teresa Wiśniewska

Sekretarz – Monika Jóźwiak

Członkowie:
– lekarze,
– psycholodzy,
– doradcy zawodowi,
– pedagodzy,
– pracownicy socjalni
– pracownicy administracyjni