Dla dorosłych

Transport i swoboda przemieszczania osób z niepełnosprawnościami w Gdyni

1) Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni ZKM Gdynia
Dla osób niepełnosprawnych nie mających możliwości samodzielnego korzystania z komunikacji miejskiej, uruchomiono pojazdy funkcjonujące w systemie usług na zamówienie (system działa od 1994 r.).

Minibusy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych kursują w ramach komunikacji miejskiej na obszarze funkcjonowania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku i Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie.

Zgodnie z uchwałą nr XLI/1196/18 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 marca 2018 r.:

 • do korzystania z przejazdów minibusem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych w kursach rozpoczynających się lub kończących w Gdyni uprawnione są osoby niepełnosprawne, zamieszkałe w Gdyni – na podstawie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 • dzieci do lat 7 mają prawo do przejazdów bezpłatnych – na podstawie legitymacji dziecka niepełnosprawnego;
 • dzieci i młodzież niepełnosprawna zamieszkała w Gdyni, mają prawo do przejazdów bezpłatnych w okresie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – na podstawie legitymacji szkolnej MENiS-II/181/2 lub MEN-I/52/2 lub legitymacji MENiS-II/182/2 lub MEN-I/51/2 lub MEN-I/50a-N/2 lub ART/101/n lub zaświadczenia o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego MENiS-I/137/2 lub MEN-I/53/2.

Zamówienia na przewozy osób niepełnosprawnych przyjmuje Dyspozytornia Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych (DOKON) tel. +48 58 623 50 78

 • w dni powszednie 6:00 – 20:00
 • w soboty 9:00 – 18:00
 • w niedziele i święta 9:00 – 18:00

Realizacja przewozów:

 • w dni powszednie 6:30 – 19:00
 • w soboty 9:00 – 18:00
 • w niedziele i święta 9:00 – 18:00

 

BILETY ZA PRZEJAZD MINIBUSAMI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Opłata za jednorazowy przejazd 1 osoby w granicach administracyjnych Gdyni
(niezależnie od odległości)
12 zł
Opłata za karnet 20-przejazdowy ważny w granicach administracyjnych Gdyni180 zł
Opłata za przewóz każdej następnej osoby towarzyszącej niepełnosprawnemu
(pierwsza korzysta z przejazdu bezpłatnie) dla każdego niepełnosprawnego w granicach administracyjnych Gdyni
6 zł
Opłata za rezygnację z zamówionego kursu po podstawieniu pojazdu12 zł
Opłata za przekroczenie każdej granicy administracyjnej gminy (przy przyjęciu najkrótszej przestrzennie drogi)12 zł
Opłata za przewóz każdej następnej osoby towarzyszącej niepełnosprawnemu
(pierwsza korzysta z przejazdu bezpłatnie) poza granicami administracyjnymi Gdyni – dodatkowo za przekroczenie każdej granicy administracyjnej gminy (przy przyjęciu najkrótszej przestrzennie drogi)
6 zł
Opłata za postój na życzenie pasażera – za każdą godzinę36 zł

 

2) Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Transport bez Barier”

Stowarzyszenie realizuje przejazdy w systemie „Od drzwi do drzwi” dla osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, w tym poruszających się na elektrycznych wózkach inwalidzkich, dla osób starszych i niewidomych oraz innych osób mających trudności z transportem. Stowarzyszenie świadczy również usługi dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych.
Do dyspozycji klientów Stowarzyszenie oddaje szeroką gamę samochodów, które są dobierane odpowiednio do stopnia niepełnosprawności. Kierowcy w Stowarzyszeniu są przeszkoleni jako asystenci osoby niepełnosprawnej, cechuje ich ogromne doświadczenie jak również wysoka kultura osobista.

Do korzystania z w/w transportu uprawnione są osoby z oznaczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mające trudność w poruszaniu się niezależnie od przyczyny, zameldowane w Gdyni – na podstawie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Opłaty:

 • Opłata za jednorazową pomoc i przejazd w granicach administracyjnych Gdyni, niezależnie od odległości wynosi 12 zł.
 • Opłata za przejazd 1 opiekuna nie jest pobierana.
 • Opłata za postój na życzenie osoby niepełnosprawnej wynosi 36 zł za każdą godzinę.
 • Rezygnacja z zamówionego kursu po podstawieniu pojazdu wynosi 12 zł.

Przewozy zamówić można są pod numerem 58 622 08 08 lub 507 499 911 w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 22:00, a niedzielę i święta w godzinach od 18.00 do 22.00.
Opracowanie własne na podstawie wykładu pt. „Obsługa osób niepełnosprawnych w gdyńskiej komunikacji miejskiej” R. Smirnow, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni i wykładu pt. „Transport i swoboda przemieszczania w życiu osób niepełnosprawnych” A. Wnorowski, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Transport bez Barier”, Gdyńskie Targi Zdrowia, 06.10.2018.