Transport i swoboda przemieszczania osób z niepełnosprawnościami w Gdyni

1) Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni ZKM Gdynia
Dla osób niepełnosprawnych nie mających możliwości samodzielnego korzystania z komunikacji miejskiej, uruchomiono pojazdy funkcjonujące w systemie usług na zamówienie (system działa od 1994 r.).

Minibusy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych kursują w ramach komunikacji miejskiej na obszarze funkcjonowania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku i Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie.

Zgodnie z uchwałą nr XLI/1196/18 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 marca 2018 r.:

Zamówienia na przewozy osób niepełnosprawnych przyjmuje Dyspozytornia Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych (DOKON) tel. +48 58 623 50 78 lub 507 499 911

Realizacja przewozów:

 

BILETY ZA PRZEJAZD MINIBUSAMI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Opłata za jednorazowy przejazd 1 osoby w granicach administracyjnych Gdyni
(niezależnie od odległości)
12 zł
Opłata za karnet 20-przejazdowy ważny w granicach administracyjnych Gdyni 180 zł
Opłata za przewóz każdej następnej osoby towarzyszącej niepełnosprawnemu
(pierwsza korzysta z przejazdu bezpłatnie) dla każdego niepełnosprawnego w granicach administracyjnych Gdyni
6 zł
Opłata za rezygnację z zamówionego kursu po podstawieniu pojazdu 12 zł
Opłata za przekroczenie każdej granicy administracyjnej gminy (przy przyjęciu najkrótszej przestrzennie drogi) 12 zł
Opłata za przewóz każdej następnej osoby towarzyszącej niepełnosprawnemu
(pierwsza korzysta z przejazdu bezpłatnie) poza granicami administracyjnymi Gdyni – dodatkowo za przekroczenie każdej granicy administracyjnej gminy (przy przyjęciu najkrótszej przestrzennie drogi)
6 zł
Opłata za postój na życzenie pasażera – za każdą godzinę 36 zł

 

2) Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Transport bez Barier”

Stowarzyszenie realizuje przejazdy w systemie „Od drzwi do drzwi” dla osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, w tym poruszających się na elektrycznych wózkach inwalidzkich, dla osób starszych i niewidomych oraz innych osób mających trudności z transportem. Stowarzyszenie świadczy również usługi dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych.
Do dyspozycji klientów Stowarzyszenie oddaje szeroką gamę samochodów, które są dobierane odpowiednio do stopnia niepełnosprawności. Kierowcy w Stowarzyszeniu są przeszkoleni jako asystenci osoby niepełnosprawnej, cechuje ich ogromne doświadczenie jak również wysoka kultura osobista.

Do korzystania z w/w transportu uprawnione są osoby z oznaczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mające trudność w poruszaniu się niezależnie od przyczyny, zameldowane w Gdyni – na podstawie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Opłaty:

Przewozy zamówić można są pod numerem 58 622 08 08 w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 22:00, a niedzielę i święta w godzinach od 18.00 do 22.00.
Opracowanie własne na podstawie wykładu pt. „Obsługa osób niepełnosprawnych w gdyńskiej komunikacji miejskiej” R. Smirnow, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni i wykładu pt. „Transport i swoboda przemieszczania w życiu osób niepełnosprawnych” A. Wnorowski, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Transport bez Barier”, Gdyńskie Targi Zdrowia, 06.10.2018.