Dla dzieci w wieku szkolnym

Transport i swoboda przemieszczania osób z niepełnosprawnościami w Gdyni

1) Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni ZKM Gdynia
Dla osób niepełnosprawnych nie mających możliwości samodzielnego korzystania z komunikacji miejskiej, uruchomiono pojazdy funkcjonujące w systemie usług na zamówienie (system działa od 1994 r.).

Minibusy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych kursują w ramach komunikacji miejskiej na obszarze funkcjonowania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku i Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie.

Zgodnie z uchwałą nr XLI/1196/18 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 marca 2018 r.:

 • do korzystania z przejazdów minibusem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych w kursach rozpoczynających się lub kończących w Gdyni uprawnione są osoby niepełnosprawne, zamieszkałe w Gdyni – na podstawie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 • dzieci do lat 7 mają prawo do przejazdów bezpłatnych – na podstawie legitymacji dziecka niepełnosprawnego;
 • dzieci i młodzież niepełnosprawna zamieszkała w Gdyni, mają prawo do przejazdów bezpłatnych w okresie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – na podstawie legitymacji szkolnej MENiS-II/181/2 lub MEN-I/52/2 lub legitymacji MENiS-II/182/2 lub MEN-I/51/2 lub MEN-I/50a-N/2 lub ART/101/n lub zaświadczenia o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego MENiS-I/137/2 lub MEN-I/53/2.

Zamówienia na przewozy osób niepełnosprawnych przyjmuje Dyspozytornia Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych (DOKON) tel. +48 58 623 50 78

 • w dni powszednie 6:00 – 20:00
 • w soboty 9:00 – 18:00
 • w niedziele i święta 9:00 – 18:00

Realizacja przewozów:

 • w dni powszednie 6:30 – 19:00
 • w soboty 9:00 – 18:00
 • w niedziele i święta 9:00 – 18:00

 

BILETY ZA PRZEJAZD MINIBUSAMI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Opłata za jednorazowy przejazd 1 osoby w granicach administracyjnych Gdyni
(niezależnie od odległości)
12 zł
Opłata za karnet 20-przejazdowy ważny w granicach administracyjnych Gdyni180 zł
Opłata za przewóz każdej następnej osoby towarzyszącej niepełnosprawnemu
(pierwsza korzysta z przejazdu bezpłatnie) dla każdego niepełnosprawnego w granicach administracyjnych Gdyni
6 zł
Opłata za rezygnację z zamówionego kursu po podstawieniu pojazdu12 zł
Opłata za przekroczenie każdej granicy administracyjnej gminy (przy przyjęciu najkrótszej przestrzennie drogi)12 zł
Opłata za przewóz każdej następnej osoby towarzyszącej niepełnosprawnemu
(pierwsza korzysta z przejazdu bezpłatnie) poza granicami administracyjnymi Gdyni – dodatkowo za przekroczenie każdej granicy administracyjnej gminy (przy przyjęciu najkrótszej przestrzennie drogi)
6 zł
Opłata za postój na życzenie pasażera – za każdą godzinę36 zł

 

2) Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Transport bez Barier”

Stowarzyszenie realizuje przejazdy w systemie „Od drzwi do drzwi” dla osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, w tym poruszających się na elektrycznych wózkach inwalidzkich, dla osób starszych i niewidomych oraz innych osób mających trudności z transportem. Stowarzyszenie świadczy również usługi dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych.
Do dyspozycji klientów Stowarzyszenie oddaje szeroką gamę samochodów, które są dobierane odpowiednio do stopnia niepełnosprawności. Kierowcy w Stowarzyszeniu są przeszkoleni jako asystenci osoby niepełnosprawnej, cechuje ich ogromne doświadczenie jak również wysoka kultura osobista.

Do korzystania z w/w transportu uprawnione są osoby z oznaczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mające trudność w poruszaniu się niezależnie od przyczyny, zameldowane w Gdyni – na podstawie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Opłaty:

 • Opłata za jednorazową pomoc i przejazd w granicach administracyjnych Gdyni, niezależnie od odległości wynosi 12 zł.
 • Opłata za przejazd 1 opiekuna nie jest pobierana.
 • Opłata za postój na życzenie osoby niepełnosprawnej wynosi 36 zł za każdą godzinę.
 • Rezygnacja z zamówionego kursu po podstawieniu pojazdu wynosi 12 zł.

Przewozy zamówić można są pod numerem 58 622 08 08 w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 22:00, a niedzielę i święta w godzinach od 18.00 do 22.00.
Opracowanie własne na podstawie wykładu pt. „Obsługa osób niepełnosprawnych w gdyńskiej komunikacji miejskiej” R. Smirnow, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni i wykładu pt. „Transport i swoboda przemieszczania w życiu osób niepełnosprawnych” A. Wnorowski, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Transport bez Barier”, Gdyńskie Targi Zdrowia, 06.10.2018.

 

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat dofinansowania kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do niepublicznej placówki oświatowej lub placówki poza terenem Gminy Miasta Gdyni:

https://www.gdynia.pl/bip/sprawy-do-zalatwienia,81/dofinansowanie-kosztow-dowozu-niepelnosprawnego-dziecka-do-placowki-oswiatowej-znajdujacej-sie-poza-terenem-administracyjnym-gdyni,496403