W ramach planu stopniowego znoszenia ograniczeń i odmrażania gospodarki od 20 kwietnia wchodzą w życie nowe zasady w ramach I Etapu programu pod nazwą Nowa Normalność.

W obszarze dotyczącym życia społecznego I Etap wprowadza:

 • możliwość rekreacji: umożliwione zostaje przemieszczanie się w celach rekreacyjnych. Mieszkańcy będą zatem mogli jeździć na rowerze czy uprawiać jogging. Na powrót otwarte zostaną lasy i parki. Co ważne – zasada nie dotyczy placów zabaw, które w dalszym ciągu będą zamknięte;
 • uczestnictwo w obrzędach religijnych – dozwolona liczba osób uczestniczących w mszy lub innym tego typu obrzędzie zależeć będzie od wielkości świątyni. Na każdą osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni;
 • przemieszczanie się osób powyżej 13. roku życia bez opieki dorosłego – zmiana dotyczy osób w w wieku 13-18 lat, które do tej pory objęte były zakazem samodzielnego przemieszczania się. W myśl nowych przepisów będzie to dozwolone, oczywiście z zachowaniem podstawowych zasad dystansu społecznego i zakrycia nosa i ust.

Nowe zasady dotyczą także handlu i usług. Dozwolona liczba osób jednocześnie robiących zakupy zależeć będzie od wielkości sklepu.

 • sklepy do 100m2 – maksymalna liczba osób zależy od ilości kas. Na każdą z nich przypadają 4 osoby w sklepie. Przykład: przy 5 kasach w sklepie znajdować może się 20 osób,
 • sklepy powyżej 100m2 – maksymalna liczba osób w sklepie zależeć będzie od jego dokładnej powierzchni. Na każdą osobę przypadać musi co najmniej 15 m2.

Bazą dla całego projektu są stałe, niezmienne podstawowe zasady. Należą do nich:

 • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych osób,
 • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
 • prowadzenie pracy i edukacji zdalnej (w miejscach, w których jest to możliwe),
 • przestrzeganie zasad higieny w miejscach, gdzie gromadzą się ludzie (dezynfekcja i zachowanie odpowiedniego dystansu),
 • kwarantanna i izolacja osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Kolejne etapy:

ETAP II

ŻYCIE SPOŁECZNE

W drugim etapie Nowej Normalności otwarte zostaną niektóre instytucje kultury. Będą to:

 • biblioteki,
 • muzea,
 • galerie sztuki.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 • otwarcie sklepów budowalnych w weekendy,
 • otwarcie (z ograniczeniami) hoteli oraz miejsc noclegowych.

ETAP III

ŻYCIE SPOŁECZNE

 • wydarzenia sportowe do 50 osób – organizowane zawody będą musiały odbywać się w otwartej przestrzeni oraz bez udziału publiczności;
 • opieka nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i klasach I-III – zasada powiązana będzie z ograniczeniem dotyczącym maksymalnej liczby dzieci w pomieszczeniu. Liczba ta zostanie podana bezpośrednio przed wprowadzeniem trzeciego etapu.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 • częściowe otwarcie gastronomii – możliwa będzie działalność stacjonarna, dla której będą jednak obowiązywały odpowiednie ograniczeniami,
 • otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetycznych,
 • otwarcie sklepów w galeriach handlowych – dla tych placówek również obowiązywać będą pewne ograniczenia.

ETAP IV

ŻYCIE SPOŁECZNE

 • otwarcie teatrów i kin – dla tych instytucji obowiązywać będą specjalne zasady sanitarne.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 • otwarcie salonów masażu i solariów,
 • otwarcie siłowni i klubów fitness.

ANALIZA DYNAMIKI ROZWOJU EPIDEMII

Choć znamy datę wprowadzenia pierwszego etapu projektu, to jego kolejne części uzależnione są od tego jak w naszym kraju postępować będzie epidemia koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia co tydzień będzie przeprowadzać ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa.

Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od:

 • przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim),
 • wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),
 • realizacji wytycznych sanitarnych (przez podmioty odpowiedzialne).