fot. Michał Puszczewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT

AKCJA „SPRAW(DŹ) SIĘ NA JESIEŃ”

 

ORGANIZATOR:

MIASTO GDYNIA

PARTNERZY:

GDYŃSKIE CENTRUM ZDROWIA

CENTRUM RIVIERA

MIRO Sp. z o. o.

STOWARZYSZENIE AMAZONEK GDYŃSKICH

 

PARTNERZY MEDYCZNI:

SZPITALE POMORSKIE SP. Z O.O.

GDYŃSKIE PRZYCHODNIE

 

Gdynia, 13-20 października 2018 r.

 

 1. Wstęp

Akcja „Spraw(dź) się na jesień” to kolejna odsłona miejskiej kampanii, która miała na celu popularyzację wiedzy na temat profilaktyki nowotworu piersi. Akcja odbyła się
w ramach Gdyńskiego Tygodnia Różowej Wstążki w Centrum „Riviera” 13 października 2018 r. w godz. 10.00 – 18.00. Podczas tego wydarzenia kobiety mogły
 bezpłatnie skorzystać z badania USG oraz badań palpacyjnych piersi. Była również możliwość konsultacji
z dietetykiem, psychoonkologiem oraz chirurgiem onkologicznym. Ponadto na stanowisku prowadzonym przez Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich można było nauczyć się przeprowadzać samobadanie piersi na specjalnych fantomach.

 1. Podsumowanie akcji

Podczas akcji przeprowadzono łącznie 257 badań oraz konsultacji.

W Tabeli 1. zamieszczono dane dotyczące ilości osób biorących udział w poszczególnych elementach akcji.

Tabela 1. Ilość osób biorących udział w poszczególnych badaniach

 

Rodzaj badania/konsultacji

Ilość osób

Badanie palpacyjne piersi

143

Badania USG piersi

48

Konsultacje z psychoonkologiem

4

Konsultacje z dietetykiem

35

Nauka samobadania piersi

22

Konsultacje z chirurgiem onkologicznym

5

Suma

257

 

  1. Badanie palpacyjne piersi

Badanie palpacyjne piersi wykonano u 142 kobiet i jednego mężczyzny. Wśród osób biorących udział w badaniu 75 % stanowili mieszkańcy Gdyni, natomiast pozostała część uczestników pochodziła z okolicznych miast, takich jak Rumia, Kościerzyna, Sopot, Wejherowo, Lębork i inne. Najliczniejszą grupą wśród badanych były osoby z przedziału wiekowego 17-29 lat oraz 40-49 lat, stanowiące kolejno 31 i 27% przebadanych osób. Mniej licznie reprezentowana była grupa kobiet w wieku powyżej 50 lat. Udziały procentowe osób, biorących udział w badaniu z uwzględnieniem przedziału wiekowego zostały przedstawione na Wykresie 1.

Wykres 1. Podział procentowy osób korzystających z badań palpacyjnych z uwzględnieniem poszczególnych przedziałów wiekowych

Po przeprowadzeniu badania palpacyjnego 54 kobiety (co stanowi 38 % wszystkich przebadanych osób) zostały skierowane do dalszej diagnostyki. Część z nich skorzystała
z badania USG na miejscu. W Tabeli 2. przedstawiono dane dotyczące liczby osób skierowanych do dalszej diagnostyki (z uwzględnieniem przedziału wiekowego). Największa liczba kobiet, którym zalecono dalszą diagnostykę to młode osoby z grupy wiekowej 17-29 lat (50 %).

Tabela 2. Dane dotyczące liczby osób skierowanych po badaniu palpacyjnym do dalszej diagnostyki
z danego przedziału wiekowego

Przedział wiekowy

Dalsza diagnostyka

Ilość osób

Ilość osób [%]

18-29 lat

tak

22

50 %

nie

22

50 %

razem

44

30-39 lat

tak

10

32 %

nie

21

68 %

razem

31

40-49 lat

tak

14

37 %

nie

24

63 %

razem

38

50-59 lat

tak

2

18 %

nie

9

82 %

razem

11

60 lat
i powyżej

tak

6

32 %

nie

13

68 %

razem

19

  1. Badanie USG piersi

W badaniu USG piersi wzięło udział łącznie 48 kobiet, 73 % z nich to mieszkanki Gdyni, natomiast pozostała część badanych pochodziła z okolicznych miast takich jak Rumia, Reda, Kościerzyna, Sopot, Ełk i inne. Na Wykresie 2. przedstawiono procentowy udział kobiet, które skorzystały z badania USG piersi z uwzględnieniem grup wiekowych.

Wykres 2. Podział procentowy biorących udział w badaniu USG piersi z uwzględnieniem grup wiekowych

Najliczniejszą grupą wśród badanych były osoby z przedziału wiekowego 30-39 lat oraz 17-29 lat, co stanowiło 31 i 27% wszystkich przebadanych kobiet. Po przeprowadzeniu badania USG, 19 kobiet zostało skierowanych do dalszej diagnostyki, co stanowi 40 % badanych tą metodą. Szczegółowe dane dotyczące liczby kobiet skierowanych do dalszej diagnostyki
z uwzględnieniem przedziału wiekowego zostały zamieszczone w Tabeli 3.

Tabela 3. Dane dotyczące liczby osób skierowanych po badaniu USG do dalszej diagnostyki
z uwzględnieniem przedziału wiekowego

Przedział wiekowy

Dalsza diagnostyka

Ilość osób

Ilość osób [%]

18-29 lat

tak

3

23 %

nie

10

77 %

razem

13

30-39 lat

tak

8

53 %

nie

7

47 %

razem

15

40-49 lat

tak

5

45 %

nie

6

55 %

razem

11

50-59 lat

tak

2

50 %

nie

2

50 %

razem

4

60 lat i powyżej

tak

1

20 %

nie

4

80 %

razem

5

Największa ilość kobiet skierowana do dalszej diagnostyki po przeprowadzeniu badania USG pochodzi z przedziałów wiekowych 30-39 lat (53 %), 50-59 lat (50 %), 40-49 lat (45 %).

  1. Konsultacje z psychoonkologiem, chirurgiem onkologicznym, dietetykiem

Z pomocy psychoonkologa skorzystały 4 kobiety, natomiast z możliwości konsultacji
z chirurgiem onkologicznym 5.

22 osoby wykonały analizę masy ciała i skonsultowały uzyskany wynik z dietetykiem, otrzymując porady dotyczące prawidłowego żywienia i prowadzenia zdrowego stylu życia.

  1. Nauka samobadania piersi

Instruktaż z samobadania piersi przeprowadzono dla 23 osób. Warto zaznaczyć, że wśród tej grupy znalazło się 3 odważnych mężczyzn, którzy w trosce o swoje partnerki postanowili nauczyć się techniki samobadania piersi.

 1. Zakończenie

Akcja „Spraw(dź) się na jesień” cieszyła się dużym zainteresowaniem. Oprócz możliwości skorzystania z badań w Centrum „Riviera” dnia 13 października br.,
w czasie trwania Gdyńskiego Tygodnia Różowej Wstążki kobiety mogły poddać się bezpłatnym badaniom profilaktycznym lub skorzystać z nich po obniżonych cenach w jednej z następujących placówek:

 • Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1;

 • NZOZ „Śródmieście” Sp. z o.o., 81-394 Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 14;

 • Przychodnia Lekarska „Witomino” Sp. z o.o., 81-651 Gdynia, ul. Konwaliowa 2;

 • MedicaWiczlino, 81-578 Gdynia, ul. Wiczlińska 54;

 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ,  81-912 Gdynia, ul. Pułaskiego 4;
 • evi-MED nr 3, 81-404 Gdynia, ul. Świętojańska 141;
 • evi-MED nr 2, 81-402 Gdynia, ul. Bp. Dominika 8-14.

Z oferty przygotowanej przez gdyńskie przychodnie skorzystało 200 kobiet. Gdyński Tydzień Różowej Wstążki zakończył Marsz Różowej Wstążki, który przeszedł ulicami miasta w sobotę, 20 października 2018 r. Pochód ruszył w samo południe sprzed Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza.