Podsumowanie akcji „Spraw(dź) się na wiosnę”

ZNAK GRAFICZNY PROMUJĄCY AKCJĘ

  1. Inauguracja – Akcja badań profilaktycznych (14 kwietnia 2018 r.) – Centrum Riviera

W dniu rozpoczynającym akcję „Spraw(dź) się na wiosnę”, który miał miejsce
w Centrum RIVIERA 14 kwietnia 2018 r., zainteresowane panie mogły skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji. Paniom oferowaliśmy badania palpacyjne piersi, badania USG piersi, konsultacje ze specjalistami onkologii klinicznej, psychoonkologii i dietetyki. Można było również sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie samobadania piersi
z wykorzystanie specjalistycznych fantomów.

 

Organizatorzy

Biuro Prezydenta Gdyni

Gdyńskie Centrum Zdrowia

 

Partnerzy

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

MIRO Sp. z o.o. (USG)

Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich

 

Łącznie w tym dniu udzieliliśmy 176 badań i konsultacji.

Tabela 1. Łączna ilość badań i konsultacji, które wykonano w dniu 14.04.2018 r.

 

Badanie/konsultacje

Liczba osób

Konsultacje w zakresie dietetyki

23

Konsultacje w zakresie onkologii klinicznej

6

konsultacje w zakresie samobadania piersi

22

konsultacje psychoonkologa

4

Badania palpacyjne piersi

84

Badania USG piersi

37

SUMA

176

 

Odwiedziły nas kobiety w przedziale wiekowym od 19 do 84 lat. W większości, bo aż 73% kobiet, były to mieszkanki Gdyni. Gościliśmy również mieszkanki Gdańska, Sopotu, Wejherowa, Redy, Pucka, Słupska, Zbychowa i Bojana.

Badania palpacyjne piersi wykonano u 84 kobiet, z czego 34 panie (co stanowiło 40,48% wszystkich pań, które poddały się temu badaniu) zostały poinformowane
o konieczności wykonania dalszej diagnostyki. Największa liczba pań (aż 47,63%), u których jest zalecona dalsza diagnostyka, to panie z grupy wiekowej 51-84 lata – stanowi to 29,41%
wszystkich kobiet, u których wykonano badania palpacyjne piersi, i którym zalecono dalszą diagnostykę.

Z badania USG piersi skorzystało 37 kobiet. Grupę badaną stanowiły osoby
z przedziału wiekowego od 23 do 84 lat. Głównie były to mieszkanki Gdyni (81,08% ogółu przebadanych osób w zakresie badania USG piersi). Badanie wykonano również u pań mieszkających w Gdańsku, Rumii, Pucku, Wejherowie, Kosakowie, czy w Pruszczu Gdańskim. 43,24% pań zalecono dalsze konsultacje w zakresie chorób piersi, w tym, szczególnie kobietom z grupy wiekowej 41-50 lat (aż 54,55% pań z tego przedziału wiekowego).

Konsultacji w zakresie dietetyki udzielono 23 paniom, w zakresie onkologii klinicznej – 6 paniom, a z pomocy psychoonkologa skorzystały 4 kobiety. Dla 22 osób przeprowadzono instruktaż z samobadania piersi.

Poniżej zaprezentowano tabelaryczne zestawienia danych, dotyczące podsumowania dnia otwierającego akcję „Spraw(dż) się na wiosnę”, które odbyło się 14 kwietnia 2018 r.
w Centrum RIVIERA.

Tabela 2. Analiza danych dot. wykonania świadczeń w zakresie badań palpacyjnych piersi
w odniesieniu do miejsca zamieszkania z uwzględnieniem konieczności wykonania dalszej diagnostyki

miejscowość

liczba osób

udział procentowy

wskazania do dalszej diagnostyki

suma

udział procentowy

Gdynia

73

86,90

tak

34

40,48

Gdańsk

3

3,57

nie

50

59,52

Zbychowo

1

1,19

razem

84

Wejherowo

1

1,19

Reda

2

2,38

Puck

1

1,19

Bojano

1

1,19

Sopot

1

1,19

Słupsk

1

1,19

razem

84

Tabela 3. Analiza danych dot. wykonania świadczeń w zakresie badań palpacyjnych piersi
w odniesieniu do wieku z uwzględnieniem konieczności wykonania dalszej diagnostyki

grupa wiekowa

liczba osób

udział procentowy

grupa wiekowa

wskazania do dalszej diagnostyki

suma

udział procentowy

19-30 lat

22

26,19

19-30 lat

tak

9

40,91

31-40 lat

22

26,19

nie

13

59,09

41-50 lat

19

22,62

razem

22

51-84 lat

21

25,00

31-40 lat

tak

8

36,36

razem

84

nie

14

63,64

razem

22

41-50 lat

tak

7

36,84

nie

12

63,16

razem

19

51-84 lat

tak

10

47,62

nie

11

52,38

razem

21

Tabela 4. Analiza danych dot. wykonania świadczeń w zakresie badań USG piersi
w odniesieniu do miejsca zamieszkania z uwzględnieniem konieczności wykonania dalszej diagnostyki

miejscowość

liczba osób

udział procentowy

wskazania do dalszej diagnostyki

suma

udział procentowy

Gdynia

30

81,08

tak

16

43,24

Kosakowo

1

2,70

nie

21

56,76

Rumia

1

2,70

razem

37

Gdańsk

2

5,41

Pruszcz Gdański

1

2,70

Puck

1

2,70

Wejherowo

1

2,70

razem

37

Tabela 5. Analiza danych dot. wykonania świadczeń w zakresie badań USG piersi
w odniesieniu do wieku z uwzględnieniem konieczności wykonania dalszej diagnostyki

grupa wiekowa

liczba osób

udział procentowy

grupa wiekowa

wskazania do dalszej diagnostyki

suma

udział procentowy

23-40

14

37,84

23-40

tak

6

42,86

41-50

11

29,73

nie

8

57,14

51-84

12

32,43

razem

14

razem

37

41-50

tak

6

54,55

nie

5

45,45

razem

11

51-84

tak

4

33,33

nie

8

66,67

razem

12

 

  1. Promocyjne pakiety badań w gdyńskich przychodniach (14–20 kwietnia 2018 r.)

 

Partnerzy

NZOZ “Śródmieście” Sp. z o.o.

Przychodnia Lekarska „Witomino” Sp. z o.o.

Sanus Sp. z o. o. NZOZ Przychodnia Lekarska Obłuże Leśne

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ

 

W ramach całego tygodnia trwania akcji, w którą zaangażowane były również gdyńskie przychodnie, dodatkowo można było wykonać badania cytologiczne, pakiety badań hormonalnych, badanie antygenu nowotworowego Ca-125, badanie USG ginekologiczne
i USG piersi oraz skorzystać z konsultacji położnej w zakresie samobadania piersi. Z oferty gdyńskich przychodni skorzystało 357 kobiet.

  1. Impreza kończąca – Bieg Kobiet pod hasłem „Zawsze Pier(w)si”
    (22 kwietnia 2018 r.)

 

Organizator

Fundacja „W biegu”

 

współfinansowane ze środków Gminy Gdyni

W biegu wzięło udział 1400 kobiet!

Dodatkowo wykonano:

  • 82 badania palpacyjne,

  • 27 mammografii.

Serdecznie dziękujemy za współpracę!