MIEJSKI ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy by przeciwdziałać przemocy w rodzinie. Powołany przez Prezydenta Miasta Gdyni Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji zagrożeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 

Źródło:
http://gdynia.pl/bip/organy-doradcze,1757/zespol-interdyscyplinarny-w-gdyni,445041