Z zakresu poprawy sprawności dzieci z niepełnosprawnością:

 1. Fundacja Sport na Zdrowie
  Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 67
  Oferuje zajęcia w basenie solankowym dla dzieci z chorobami neurologicznymi, atopowym zapaleniem skóry, niepełnosprawnością intelektualną.
  Więcej: http://terapiaisport.pl/
 2. Stowarzyszenie „Dlaczego NIE”
  Gdynia, ul. Dickmana 51O
  Oferuje kinezyterapię, terapię ręki, gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, motoryczną, ze sprzężeniami .
  Więcej: http://www.stowarzyszenie-dlaczego-nie.org/
 3. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON
  Sopot, Al. Niepodległości 783
  Oferuje zabiegi fizjoterapeutyczne, zajęcia na basenie, terapię zajęciową dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową.
  Więcej: http://www.sponsopot.pl/
 4. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą o. w Gdańsku
  Gdańsk, ul. Polanki 119
  Oferuje rehabilitację domową, drenaże i inhalacje dla dzieci chorych na mukowiscydozę.
  Więcej: http://www.muko.gda.pl/
 5. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni
  Gdynia, ul. Harcerska 4
  Oferuje wsparcie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością – diagnozę, porady i wsparcie rehabilitacyjne lekarzy specjalistów.
  Więcej: http://www.psouugdynia.org.pl/
 6. Fundacja Dogtor
  Gdynia, ul. Wolności 1A
  Oferuje wspomaganie procesu rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością poprzez działania dogoterapeutyczne.
 7. Fundacja wsparcia Osób z zaburzeniami komunikacji „Między Słowami”
  Gdynia, ul. Traugutta 2
  Oferuje treningi komunikacyjne i psychospołeczne dla dzieci po urazach, chorobach i incydentach czaszkowo-mózgowych oraz ze zdiagnozowaną afazja rozwojową lub opóźnionym rozwojem mowy.
  Więcej: https://www.miedzy-slowami.org.pl/
 8. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha”
  Gdynia, ul. Warszawska 76
  Oferuje dzieciom niesłyszącym lub z rodzin niesłyszących zajęcia świetlicowe, pomoc w odrabianiu lekcji, pośredniczenie w załatwianiu spraw związanych ze szkołą.
  Więcej: http://www.effetha.pl/
 9. Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca
  Gdynia, ul. Dickmana 6
  Oferuje opiekę stacjonarną oraz domową opiekę i porady telefoniczne dla terminalnie i nieuleczalnie chorych dzieci.
  Więcej: http://hospicjum.gdynia.pl/
 10. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z nadpobudliwością psychoruchową i ich rodzinom „Pomost”
  Gdynia, ul. Orłowska 70
  Oferuje konsultacje indywidualne, terapię grupową, warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci z ADHD i ich rodzin.

 

Z zakresu sportu, turystyki na rzecz dzieci z niepełnosprawnością:

 1. Fundacja Szkwał – Morze dla Młodzieży
  Gdynia, ul. Rozewska 26
  Oferuje rejsy jachtem po zatoce gdańskiej dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową.

 

Z zakresu organizacji grup wsparcia:

 1. Fundacja Adaptacja –
  Gdynia – Chylonia, ul. Chylonśka 217
  Oferuje zajęcia artystyczne, edukacyjne, sportowe dla dzieci, integracja dzieci z niepełnosprawnością.
  Więcej: http://adaptacja.info/

 

Z zakresu aktywizacji społecznej:

 1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami”
  Gdynia, ul. Kapitańska 37
  Oferuje twórcze popołudniowe zajęcia oraz sportowo-rekreacyjne w czasie roku szkolnego oraz w czasie ferii zimowych i wakacji dla dzieci niewidomych i niedowidzących.
 2. Fundacja Bomalihu
  Gdynia, ul. Traugutta 2
  Oferuje warsztaty edukacyjne, kursy dla dzieci i ich opiekunów.