Sąd Rejonowy w Gdyni

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Adres:  ul. Jana z Kolna 55, 81-354 Gdynia
Telefon:  (58) 765-61-47
Faks: (58) 765-61-53

Zespół Kuratorów Rodzinnych i Nieletnich
Adres: ul. Jana z Kolna 55 Budynek B, 81-354 Gdynia
Telefon/Faks: (58) 765-62-08

Prokuratura Rejonowa Gdynia
Adres: ul. 10 Lutego 39, 81-364 Gdynia
Telefon: (58) 661-04-00
Faks: (58) 661-04-01

Komenda Miejskiej Policji w Gdyni
Adres: ul. Portowa 15, 81-350 Gdynia
Telefon: (58) 662-19-00

KOORDYNATOR KMP Gdynia DS. PRZEMOCY W RODZINIE – asp. szt. Julita Ronduda
telefon służbowy (58) 662-16-09
e-mail: julita.ronduda@gd.policja.gov.pl

TELEFONY ZAUFANIA

Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie

Gdańsk

58 346 10 61

Europejski telefon zaufania dla dzieci

Ogólnopolski

116 111

Telefon Zaufania dla Kobiet i Dzieci Maltretowanych

Gdańsk

58 301 92 62

Telefon Zaufania Policyjnego Pogotowia Dziecięcego

Gdańsk

58 344 73 67

Centrum Interwencji Kryzysowej

Gdynia

58 622-22-22

(24h/dobę)

Antynarkotykowa Linia Policyjna

Gdańsk

58 309 52 77

Poradnia uzależnień od alkoholu

Gdańsk

307 78 35 wew. 314

(godz. 8:00 – 19:00)

Bezpłatny telefon dla osób przeżywających kryzys emocjonalny

Ogólnopolski

116 123

Więcej na stronie www.zyjbezpiecznie.policja.pl

Bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka

Ogólnopolski

116 000