Dzienny Dom Pomocy Społecznej

ul. Gen. Maczka 1, 81 – 417 Gdynia

Kierownik: Małgorzata Kępska

Sekretariat: tel./fax 58 622 24 24

e-mail: ddps@mopsgdynia.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 7.30 – 16.00

Wtorek 7.30 – 16.00

Środa 7.30 – 16.00

Czwartek 7.30 – 16.00

Piątek 7.30 – 16.00

DDPS przeznaczony jest dla 60 osób starszych, niepełnosprawnych, które z powodu wieku i stanu zdrowia wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb. Zapewnia posiłki, fachową opiekę oraz dba o potrzeby zdrowotne tj. porady pielęgniarskie, podawanie zaleconych przez lekarza leków, kontakt z lekarzem geriatrą i psychiatrą, rehabilitację i gimnastykę usprawniającą. Placówka zapewnia udział w terapii zajęciowej, treningach pamięci i treningach umiejętności psychofizycznych. Seniorzy mogą liczyć na organizację czasu wolnego oraz na pomoc w załatwieniu wielu spraw.

WARUNKI PRZYJĘCIA DO DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W celu umieszczenia należy zgłosić się we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie pracownik socjalny pomaga w zebraniu niezbędnej dokumentacji.

  • Pisemny wniosek
  • Wywiad środowiskowy
  • Opinia lekarska
  • Dokumentacja medyczna
  • Odcinek renty lub emerytury, bądź inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny
  • Rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych
  • Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy

Następnie pracownik Dziennego Domu przeprowadza rozmowę z osobą zainteresowaną. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, kierownik Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzję o przyznaniu, bądź odmowie przyznania miejsca w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.