Gdyński Ośrodek Wsparcia Bosmańska 32A

ul. Bosmańska 32 A

 

Kierownik: Mirosława Cuper

Sekretariat: tel. 58 625 39 01

e-mail: gowb32a@mopsgdynia.pl

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8.00 – 16.00

Wtorek 8.00 – 16.00

Środa 8.00 – 16.00

Czwartek 8.00 – 16.00

Piątek 8.00 – 16.00

 

Z pobytu w Gdyńskim Ośrodku Wsparcia mogą skorzystać 43 osoby przewlekle, somatycznie chore, wymagające całodobowej opieki ( a nie jest wymagana hospitalizacja). Podstawowym celem działalności jest zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie opieki, pielęgnacji, rehabilitacji, profilaktyki oraz prowadzenia terapii zajęciowej.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO GDYŃSKIEGO OŚRODKA WSPARCIA

W celu umieszczenia w ośrodku, jeśli osoba zainteresowana przebywa w szpitalu, należy zgłosić się do pracownika socjalnego szpitala. W przypadku, gdy szpital nie zatrudnia takiej osoby lub klient przebywa w miejscu swojego zamieszkania, należy się zgłosić do Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z miejscem zamieszkania.

Warunkiem złożenia dokumentów jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego, w czasie którego zostanie sporządzona opinia o stopniu sprawności oraz skompletowanie określonych we wniosku załączników.

 

OBOWIĄZKOWY WYKAZ DOKUMENTÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ DO OŚRODKA

 • Wniosek o skierowanie do Ośrodka osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 • Rodzinny wywiad środowiskowy.
 • Opinia dotycząca stopnia sprawności.
 • Zaświadczenie lekarskie z wykazem przyjmowanych leków oraz ich dawkowaniem.
 • Wyniki badań: morfologia, WR, HBS HCV
 • Posiew moczu w przypadku osób z cewnikiem moczowym
 • badanie ogólne moczu,
 • badanie bakteriologiczne w przypadku występowania ran
 • RTG klatki piersiowej lub zaświadczenie lekarskie nie stwierdzające osłuchowo zmian.
 • Zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt w Ośrodku.
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – jeśli osoba posiada.
 • Kserokopie kart informacyjnych leczenia szpitalnego – jeżeli takie dokumenty
  są w posiadaniu wnioskodawcy.
 • Odpłatność za pełen miesiąc pobytu w Gdyńskim Ośrodku Wsparcia wynosi 70% dochodu osoby samotnej lub 70% na osobę w rodzinie w przypadku, gdy prowadzone jest wspólne gospodarstwo domowe. Osoby nie przekraczające kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie ponoszą odpłatności za pobyt.