Gdyński Ośrodek Wsparcia

ul. Chwarznieńska 93

Kierownik: Sławomir Pawłowski

tel. 58 624 95 91

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 7.30 – 15.30

Wtorek 7.30 – 15.30

Środa 7.30 – 15.30

Czwartek 7.30 – 15.30

Piątek 7.30 – 15.30

Dom przeznaczony jest dla 48 podopiecznych, którzy mogą liczyć na wsparcie w aktywizacji życiowej, rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii w specjalnie przygotowanym do tego gabinecie, terapii zajęciowej.

Dostosowany do udzielania wsparcia osobom starszym, niepełnosprawnym i przewlekle chorym. 22 miejsca są przeznaczone dla osób niesamodzielnych, które na co dzień pozostają w łóżkach, oraz 26 miejsc dla osób starszych, niepełnosprawnych w lepszej kondycji fizycznej. W pracy z osobami starszymi stosowane są metody innowacyjne, takie jak multimedialne MEMO opracowane specjalnie dla treningu pamięci.

Ośrodek jest podzielony na dwie strefy: czerwoną i niebieską. Pierwsza przeznaczona jest dla osób wymagających opieki całodobowej, ale świadczonej czasowo do trzech miesięcy, z możliwością jej przedłużenia w razie potrzeby. Strefa niebieska to strefa wsparcia dziennego. Prowadzone w niej będą zajęcia usprawniające z naciskiem na różnego rodzaju treningi umiejętności codziennych.

WARUNKI PRZYJĘCIA DO GDYŃSKIEGO OŚRODKA WSPARCIA

 • W celu rozpoczęcia procedury kwalifikacji osoby do ośrodka należy złożyć wniosek w Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
 • Po złożeniu wniosku wszczynane jest postępowanie, którego celem jest zebranie wszystkich informacji do zakwalifikowania osoby do wsparcia oraz wydania decyzji administracyjnej odnoszącej się do wniosku.
 • Decyzję wydaje kierownik Centrum Wsparcia Seniorów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, urzędujący w siedzibie MOPS Gdynia przy ul. Grabowo 2.

 

OBOWIĄZKOWY WYKAZ DOKUMENTÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ DO OŚRODKA

 1. Wniosek o skierowanie do Ośrodka osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

 2. Rodzinny wywiad środowiskowy.

 3. Opinia dotycząca stopnia sprawności.

 4. Zaświadczenie lekarskie z wykazem przyjmowanych leków oraz ich dawkowaniem.

 5. Wyniki badań:

 1. morfologia,

 2. WR,

 3. badanie ogólne moczu,

 4. RTG klatki piersiowej lub zaświadczenie lekarskie nie stwierdzające osłuchowo zmian.

 1. Zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt w Ośrodku.

 2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – jeśli osoba posiada.

 3. Kserokopie kart informacyjnych leczenia szpitalnego – jeżeli takie dokumenty
  są w posiadaniu wnioskodawcy.