Klub Seniora „Norwida” przy PKPS,

ul. Norwida 4,

81-434, Gdynia.

Przewodnicząca klubu: p. Dorota Wojnowska

Odbywają się tylko spotkania okazjonalne.