Klub Seniora przy Stowarzyszeniu „Nowoczesny Senior” Gdynia,

spotkania klubowe ul. II MPS 9,

tel. 58 698 89 85,

adres do korespondencji:

ul. II MPS 12/51 (81-661),

tel. 784 042 076,

Prezes Stowarzyszenia: p. Helena Olech-Szpakiewicz