Klub Seniora „Remus” przy PKPS

tel. 698 96 94,

kom. 506 948 567,

ul Rozewska 1,

81-007, Gdynia.

Przewodnicząca klubu: p. Stanisława Kupferschmidt,

Z-ca Przewodniczącej: p. Jadwiga Felczerek

Godziny otwarcia

Środa 16.00 – 20.00