Koło Emerytów przy Zakładowej Komisji P.O. i W. NSZZ „Solidarność”,

tel. 621 80 98.

Spotkania w GCOP,

ul. 3 Maja 27-31,

81-078, Gdynia.

Opiekun: p. Urszula Malinowska

Koło Emerytów i Rencistów Pracowników Oświaty NSZZ “Solidarność” swoją siedzibę ma w Centrum Organizacji Pozarządowych ul. 3 Maja 27-31.

Spotkania odbywają się we wtorki 10.00 – 12.00 i mają różny charakter. Edukacyjny, jeśli planowane są wykłady z dziedziny medycyny, psychologii, filozofii, geografii, etyki, czy sztuk pięknych. Rekreacyjno-kulturalny, gdy organizujemy wycieczki, wyjścia do kina, teatru oraz na wystawy. Nie zapominamy o solenizantach, jubilatach i tradycyjnie obchodzimy te święta.

Współpracujemy z młodzieżą i w naszym klubie udzielamy lekcji uczniom zagrożonym w nauce. Wspólnie z harcerzami i z kołem seniorów Instruktorów ZHP uczestniczymy w obchodach ważnych uroczystości patriotycznych. Serdecznie zapraszamy na spotkania.