Miejski Klub Seniora Chylonia,

tel. 625-75-77,

ul. Wawrzyniaka 4,

81-048, Gdynia.

Animator klubu: p. Klaudia Palmąka.

 

Jest pierwszym klubem seniora zaprojektowanym i wybudowanym przez Miasto z myślą o aktywizacji najstarszych mieszkańców Gdyni. Przez krótki okres czasu był także siedzibą Centrum Aktywności Seniora. Klub powstał w lipcu 2005 roku.