Osiedlowy Klub Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk”,

tel. 624-12-91,

ul. Narcyzowa 1,

81-653, Gdynia.

Kierownik klubu: p. Jolanta Zaworska

email – klub1@smbaltyk.pl