Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy
ul. Smoluchowskiego 18
80-214 Gdańsk

tel. 58 341 40 41
http://szpitalepomorskie.eu/