Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Gen. Maczka 1

Dyrektor: Maria Formella

Sekretariat: tel. 58 622 88 55

e-mail: sdsmaczka@sds1gdynia.pl

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8.00 – 15.00

Wtorek 8.00 – 15.00

Środa 8.00 – 15.00

Czwartek 8.00 – 15.00

Piątek 8.00 – 15.00

Dom jest przeznaczony dla 45 osób dorosłych z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi w okresie remisji choroby, mających trudności w życiu codziennym, wymagających wsparcia niezbędnego do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Kilka razy w roku uczestnicy wyjeżdżają na jednodniowe wycieczki autokarowe. Organizowane są też wyjazdy terapeutyczno – rekreacyjne, wyjścia do kina i placówek kulturalnych. Zespół terapeutów współpracuje w przygotowaniu planu zajęć z samorządem uczestników, co daje możliwość zapewnienia takich zajęć, które odpowiadają potrzebom podopiecznych.

WARUNKI PRZYJĘCIA DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

  • Warunkiem przyjęcia jest pozostanie pod opieką lekarza psychiatry
  • W celu umieszczenia należy zgłosić się osobiście do placówki i pobrać 2 zaświadczenia lekarskie do wypełnienia przez lekarza psychiatrę i lekarza POZ
  • Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego na miejscu
  • Wizyta u lekarza konsultanta Środowiskowego Domu Samopomocy, który wydaje zgodę bądź odmowę przyjęcia do placówki

Z dniem 1 stycznia 2020r. Środowiskowy Dom Samopomocy został wydzielony ze struktur MOPS i jest obecnie samodzielną jednostka. Decyzję o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy tak jak do tej pory wydaje Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej.