Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Maciejewicza 11

Dyrektor: Marta Karkowska

Sekretariat: tel. 58 661 22 32

e-mail: sdsmaciejewicza@sds3gdynia.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 7.30 – 15.30

Wtorek 7.30 – 15.30

Środa 7.30 – 15.30

Czwartek 7.30 – 15.30

Piątek 7.30 – 15.30

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 67 osób pełnoletnich, z niepełnosprawnością intelektualną, mających trudności w życiu codziennym, wymagających wsparcia niezbędnego do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Oprócz dziennej fachowej opieki, ŚDS zapewnia różnorodne zajęcia dostosowane do potrzeb pensjonariuszy tj. warsztaty terapii zajęciowej, rehabilitację indywidualną oraz grupową, różnorodne wyjazdy rekreacyjne. Prowadzony jest autorski program dla osób z niepełnosprawnością w stopniu głębokim „Świecie nasz”.

WARUNKI PRZYJĘCIA DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

  • W celu przyjęcia do placówki należy się zgłosić do Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, mieszczącego się przy ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia, IV piętro lokal 402, tel. 58 728 27 10, gdzie będzie prowadzona karta obserwacji oraz wstępna rekrutacja, aby określić czy osoba zainteresowana kwalifikuje się do placówki
  • Następnie osoba ta jest skierowana do Środowiskowego Domu Samopomocy, gdzie pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy
  • Pracownik socjalny wydaje 2 zaświadczenia lekarskie do wypełnienia przez lekarza psychiatrę (lub lekarza neurologa ze specjalizacją psychiatrii) i lekarza POZ oraz w zależności od potrzeb zbiera niezbędną dokumentację.

Z dniem 1 stycznia 2020r. Środowiskowy Dom Samopomocy został wydzielony ze struktur MOPS i jest obecnie samodzielną jednostka. Decyzję o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy tak jak do tej pory wydaje Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej.