Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Wąsowicza 3

Dyrektor: Agata Kowalewska

Sekretariat: tel. 58 622 36 03

e-mail: sdswasowicza@sds2gdynia.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 7.30 – 15.30

Wtorek 7.30 – 15.30

Środa 7.30 – 15.30

Czwartek 7.30 – 15.30

Piątek 7.30 – 15.30

Placówka przeznaczona jest dla 50 osób starszych, w tym po 55 roku życia z zespołami otępiennymi i z depresją. Oprócz całodziennej, fachowej opieki, gdyńscy seniorzy mogą liczyć także na zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi terapię reminiscencyjną oraz ruchową.

WARUNKI PRZYJĘCIA DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

  • Formalności dotyczące dziennego pobytu należy załatwiać bezpośrednio w placówce.
  • Zgłoszenie chęci uczestnictwa w formie ustnej bądź osobiście, po podaniu swoich danych osobowych oraz stanu zdrowia
  • osoba zainteresowana otrzymuje 2 zaświadczenia lekarskie do wypełnienia przez lekarza psychiatrę bądź lekarza neurologa i lekarza POZ.
  • Na podstawie zebranej dokumentacji jest wydawana decyzja o przyjęciu.

Z dniem 1 stycznia 2020r. Środowiskowy Dom Samopomocy został wydzielony ze struktur MOPS i jest obecnie samodzielną jednostką. Decyzję o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy tak jak do tej pory wydaje Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej.