Szpital Św. Wincentego A Paulo ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (SOR)

ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia

tel. 58 72 60 895

www.szpitalepomorskie.eu

 

ODDZIAŁYTELEFON

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

58 72 60 664

Oddział Chorób Wewnętrznych

58 72 60 870

Oddział Kardiologiczny

58 72 60 880

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

58 72 60 648

Oddział Neurologiczny i Urazowy

58 72 60 813

Oddział Otolaryngologiczny

58 72 60 832

Oddział Pediatryczny

58 72 60 863

Oddział Urologiczny

58 72 60 854

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

58 72 60 858

Oddział Chirurgii Szczękowej

58 72 60 835

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

58 72 60 827

Oddział Chirurgii Naczyniowej

58 72 60 842

Oddział Chirurgiczny Ogólny

58 72 60 842

Szpitalny Oddział Ratunkowy

58 72 60 879

Izba Przyjęć Planowych

58 72 60 860