Zespół Opiekuńczy

ul. Fredry 3

Kierownik: Bożena Włodarczak

Sekretariat: tel. 58 661 65 26

e-mail: zo@mopsgdynia.pl

Godziny otwarcia: Codziennie całą dobę

Zespół Opiekuńczy jest ośrodkiem wsparcia działającym w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Dysponuje 60 miejscami i świadczy usługi całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Działa on na rzecz osób, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają wsparcia, częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić, lub które nie mają zapewnionych bezpiecznych warunków pobytu.

Celem działalności Zespołu jest wspieranie osób bezdomnych, zapewnienie pomocy w codziennym funkcjonowaniu, rozwijania umiejętności w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych oraz kompetencji społecznych.

WARUNKI PRZYJĘCIA DO ZESPOŁU OPIEKUŃCZEGO

  • Osoby bezdomne powinny zgłaszać się do Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej bądź do Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej, gdzie pracownik socjalny dokonuje ustaleń o sytuacji życiowej osoby zainteresowanej i kompletuje niezbędną dokumentację
  • Wywiad środowiskowy
  • Zaświadczenie o dochodzie
  • Zaświadczenie o ostatnim zameldowaniu w Gdyni i inne w zależności od osoby kierowanej
  • Osoby przyjmowane na pobyt mogą być zobowiązane do dostarczenia aktualnych badań i zaświadczeń potwierdzających brak przeciwskazań zdrowotnych do pobytu w placówce.