Żłobek „Koniczynka”, Gdynia, ul. Chylońska 237 

Liczba miejsc: 80 

Godziny otwarcia: 06:00 – 17:00

Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku uzależnia się od liczby godzin dziennego pobytu dziecka w wysokości:

  • 330 zł – do 10 godzin pobytu dziecka w żłobku plus opłata za wyżywienie,
  • 360 zł – powyżej 10 godzin pobytu dziecka w żłobku plus opłata za wyżywienie,
  • 6 zł dzienna stawka żywieniowa;

Ogólny opis pomieszczeń w których przebywają dzieci :

  • 3 sale zabaw wyposażone w atestowane meble i zabawki spełniające wszelkie wymagania bezpieczeństwa z oznaczeniami CE,
  • 3 sale odpoczynku, leżaki i pościel na wyposażeniu żłobka,
  • toaleta dla dzieci z sanitariatami dostosowanymi do wieku i potrzeb dzieci,
  • toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami,
  • przy wejściu znajduje się wózkarnia oraz szatnia wyposażona w oznakowane imionami dzieci półko-szafki do przechowywania odzieży wierzchniej i obuwia;

Rodzaje zajęć dla dzieci: zabawy ruchowe, zabawy umuzykalniające, zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne, zabawy dydaktyczne, zabawy plastyczne, zabawy tematyczne. W żłobku „Koniczynka” funkcjonuje opracowany miesięczny plan zajęć, który zawiera dzienny plan zajęć dostosowany do wieku dzieci,

Wyżywienie dla dzieci przygotowywane jest na miejscu.

W ramach dobrowolnych składek na Radę Rodziców, finansowane są teatrzyki, zajęcia umuzykalniające i dogoterapia.