RATOWNICTWO MEDYCZNE w GDYNI

 

Państwowe Ratownictwo Medyczne – system, powołany w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

W skład systemu wchodzą:

 

SIEDZIBA GŁÓWNA MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W GDYNI SP ZOZ
ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia
tel. 58 660-88-11 (sekretariat)
Fax 58 660-88-12
e-mali: biuro@
https://www.pogotowie.gdynia.pl/

 

PODSTACJA MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W GDYNI
PODSTACJA OBŁUŻE
ul. Białowieska 1, 81-179 Gdynia
tel. 58 625-19-99

 

DYSPOZYTORNIA MEDYCZNA
Przyjmowanie zgłoszeń nagłych stanów zagrożenia życia i zdrowia
Telefony:
999 / 112 – Alarmowe
58 620-00-01, 58 660-22-05, 58 660-22-06

 

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W GDYNI POSIADA 8 ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO:

 

Zespoły stacjonują w różnych miejscach miasta Gdyni ze względu na zmniejszenie czasu dojazdu do osoby potrzebującej nagłej pomocy medycznej lub będącej w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

 

PAMIĘTAJ!

Członkowie Zespołu Ratownictwa Medycznego są funkcjonariuszami publicznymi i korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny dla funkcjonariuszy publicznych
(t.j. z 2017 r., poz. 2204, z 2018 r. poz. 20, 305, 663).

Link do ustawy:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf

 

Kwestię ratownictwa medycznego w Polsce reguluje ustawa z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195, z 2018 r. poz. 650, 1115).

Link do ustawy:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20061911410/U/D20061410Lj.pdf