Pogotowie

RATOWNICTWO MEDYCZNE w GDYNI

 

Państwowe Ratownictwo Medyczne – system, powołany w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

W skład systemu wchodzą:

 • CPR – Centra Powiadamiania Ratunkowego,
 • ZRM – Zespoły Ratownictwa Medycznego
 • S – Karetki Specjalistyczne,
 • P – Karetki Podstawowe,
 • HEMS – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz
 • SOR – Szpitalne Oddziały Ratunkowe.

 

SIEDZIBA GŁÓWNA MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W GDYNI SP ZOZ
ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia
tel. 58 660-88-11 (sekretariat)
Fax 58 660-88-12
e-mali: biuro@
https://www.pogotowie.gdynia.pl/

 

PODSTACJA MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W GDYNI
PODSTACJA OBŁUŻE
ul. Białowieska 1, 81-179 Gdynia
tel. 58 625-19-99

 

DYSPOZYTORNIA MEDYCZNA
Przyjmowanie zgłoszeń nagłych stanów zagrożenia życia i zdrowia
Telefony:
999 / 112 – Alarmowe
58 620-00-01, 58 660-22-05, 58 660-22-06

 

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W GDYNI POSIADA 8 ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO:

 • 1 zespół specjalistyczny – zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.
 • 7 zespołów podstawowych – zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

 

Zespoły stacjonują w różnych miejscach miasta Gdyni ze względu na zmniejszenie czasu dojazdu do osoby potrzebującej nagłej pomocy medycznej lub będącej w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

 • 1 Zespół Specjalistyczny – Gdynia Śródmieście
 • 1 Zespół Podstawowy – Gdynia Śródmieście
 • 2 Dwa Zespoły Podstawowe – Gdynia Obłuże
 • 1 Zespół Podstawowy – Gdynia Karwiny
 • 2 Zespoły Podstawowe – Gdynia Chylonia
 • 1 Zespół podstawowy – Gdynia Wiczlino

 

PAMIĘTAJ!

Członkowie Zespołu Ratownictwa Medycznego są funkcjonariuszami publicznymi i korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny dla funkcjonariuszy publicznych
(t.j. z 2017 r., poz. 2204, z 2018 r. poz. 20, 305, 663).

Link do ustawy:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf

 

Kwestię ratownictwa medycznego w Polsce reguluje ustawa z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195, z 2018 r. poz. 650, 1115).

Link do ustawy:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20061911410/U/D20061410Lj.pdf