Dla osób w wieku od 50 do 75 lat przeznaczone są z kolei badania w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego – etap drugi (specjalistyczny). Chętni do skorzystania z badań potrzebują skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Ze świadczeń można skorzystać w:

 

Zakres świadczeń dla jednego świadczeniobiorcy obejmuje:

Fiberokolonoskopię lub w przypadkach tego wymagających kolonoskopię z biopsją (z badaniem histopatologicznym).