Badania w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego – etap drugi (specjalistyczny) – zakończone 14.12.2018 r.

Dla osób w wieku od 50 do 75 lat przeznaczone są z kolei badania w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego – etap drugi (specjalistyczny). Chętni do skorzystania z badań potrzebują skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Ze świadczeń można skorzystać w:

  • Szpitalu Morskim im. PCK, przy ul. Powstania Styczniowego 1, telefon: 224 800 800
  • Szpitalu Morskim Św. Wincentego a Paulo, przy ul. Wójta Radtkego 1, telefon: 58 726 08 00
  • Centrum Medycznym Dąbrowa-Dąbrówka Sp. z o.o., przy ul. Sojowej 33C, telefon: 58 669 20 36
  • Clinica Medica Sp. z o.o., przy ul. Mireckiego 11, telefon: 58 661 50 55

 

Zakres świadczeń dla jednego świadczeniobiorcy obejmuje:

Fiberokolonoskopię lub w przypadkach tego wymagających kolonoskopię z biopsją (z badaniem histopatologicznym).