Projekt „Aktywny rodzic. Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  w Gminie Miasta Gdyni”

Projekt Aktywny rodzic. Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  w Gminie Miasta Gdyni”

 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Wartość projektu: 1 739 520,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków UE: 1 478 592,00 zł

Wkład własny Gminy Miasta Gdynia wynosi: 260 928,00 zł

 

BENEFICJENT: GMINA MIASTA GDYNI – GDYNIA MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Celem projektu jest zwiększenie i utrzymanie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie 60 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Wsparciem objętych zostanie 60 osób, w tym:

  • 10 osób pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (bezrobotni i/lub bierni zawodowo);
  • 50 osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Nowe miejsca opieki utworzone zostaną w następujących lokalizacjach:

Etap I:

  • filia Pogórze Żłobka Niezapominajka, ul. Porębskiego 21 – 28 miejsc
  • Żłobek Koniczynka, ul. Chylońska 2375 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami 

Etap II:

  • filia Dąbrowa Żłobka Niezapominajka, ul. Wiczlińska 33

 

W ramach projektu w poszczególnych żłobkach podjęte zostaną następujące działania :

 

Żłobek Niezapominajka (filia Pogórze):

1) adaptacja pomieszczeń dla 28 dzieci ;

2) zakup wyposażenia sal dydaktycznych, w tym meble, pomoce dydaktyczne, zabawki;

3) zatrudnienie personelu do opieki nad dziećmi, fizjoterapeuty do wspierania dzieci w zakresie motorycznym oraz logopedy do prowadzenia zajęć w zakresie rozwoju czynności mowy;

 

Żłobek  Koniczynka:

1) zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego przeznaczonego dla dzieci z niepełnosprawnościami;

2) zakup wyposażenia sal m.in. meble, pomoce dydaktyczne, zabawki;

3) zatrudnienie personelu do opieki nad dziećmi, fizjoterapeuty do wspierania dzieci w zakresie motorycznym, logopedy w zakresie rozwoju czynności mowy oraz terapeuty terapii sensorycznej do prowadzenia zajęć usprawniających motorykę małą i dużą.

 

Żłobek Niezapominajka filia Dąbrowa:

1) adaptacja pomieszczeń;

2) zakup wyposażenia sal dydaktycznych, w tym meble, pomoce dydaktyczne, zabawki;

3) zatrudnienie personelu do opieki nad dziećmi, fizjoterapeuty do wspierania dzieci w zakresie motorycznym oraz logopedy do prowadzenia zajęć w zakresie rozwoju czynności mowy;

4) wykonanie placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią, zakup i montaż zabawek: m.in. huśtawki, bujaki, piaskownica.

 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.12.2018 – 31.08.2020

 

KONTAKT:

Gdyńskie Centrum Zdrowia
ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia
tel. 58 880 83 22, fax: 58 880 83 25,
e-mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl