Rekrutacja do projektu

 

REKRUTACJA II ETAP – ŻŁOBEK NIEZAPOMINAJKA FILIA DĄBROWA

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub przesłać drogą pocztową na adres: Gdyńskie Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia z dopiskiem: Projekt pn. „Aktywny rodzic”.

W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową lub kurierem za termin złożenia uznaje się datę doręczenia. Dokumenty złożone po 04.11.2020 r. znajdą się na liście rezerwowej.  

Rekrutacja na listę rezerwową II etapu Projektu odbędzie się od dnia 05.11.2020 r. i będzie prowadzona przez cały okres realizacji projektu w trybie ciągłym, tj. do 31.08.2021 r.

Regulamin rekrutacji Niezapominajka filia Dąbrowa II etap

Załącznik nr 1 – Formularz Rekrutacyjny II Etap

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Zbiór Zarządzanie RPO WP 2014_2020

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru CST

Załącznik nr 4 – Formularz SL2014

 

 

 

REKRUTACJA NA LISTĘ REZERWOWĄ – Etap I realizowany w Żłobku „Niezapominajka” – Filia Pogórze, oraz Żłobku „Koniczynka”.

Regulamin rekrutacji- lista rezerwowa Koniczynka Niezapominajka filia Pogórze – I etap

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – Etap I realizowany w Żłobku “Niezapominajka” – filia Pogórze oraz w Żłobku “Koniczynka”REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Regulamin rekrutacji uzupełniającej

 

 

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania, związane z rekrutacją  i uczestnictwem w projekcie “Aktywny rodzic. Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni”. Etap I realizowany w Żłobku “Niezapominajka” – filia Pogórze oraz w Żłobku “Koniczynka”

Załącznik nr 1 – Formularz Rekrutacyjny

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Zbiór Zarządzanie RPO WP 2014_2020

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru CST

Załacznik nr 4 – Formularz SL2014