REKRUTACJA II ETAP – ŻŁOBEK NIEZAPOMINAJKA FILIA DĄBROWA

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub przesłać drogą pocztową na adres: Gdyńskie Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia z dopiskiem: Projekt pn. „Aktywny rodzic”.

W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową lub kurierem za termin złożenia uznaje się datę doręczenia. Dokumenty złożone po 04.11.2020 r. znajdą się na liście rezerwowej.  

Rekrutacja na listę rezerwową II etapu Projektu odbędzie się od dnia 05.11.2020 r. i będzie prowadzona przez cały okres realizacji projektu w trybie ciągłym, tj. do 31.08.2021 r.

Ikonka pobierania
Regulamin rekrutacji Niezapominajka filia Dąbrowa II etap Pobierz w formacie pdf Rozmiar pliku 583 KB
Ikonka pobierania
Załącznik nr 1 – Formularz Rekrutacyjny II Etap Pobierz w formacie pdf Rozmiar pliku 928 KB
Ikonka pobierania
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Zbiór Zarządzanie RPO WP 2014_2020 Pobierz w formacie pdf Rozmiar pliku 236 KB
Ikonka pobierania
Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru CST Pobierz w formacie pdf Rozmiar pliku 216 KB
Ikonka pobierania
Załącznik nr 4 – Formularz SL2014 Pobierz w formacie pdf Rozmiar pliku 204 KB

REKRUTACJA NA LISTĘ REZERWOWĄ – Etap I realizowany w Żłobku „Niezapominajka” – Filia Pogórze, oraz Żłobku „Koniczynka”.

Ikonka pobierania
Regulamin rekrutacji – lista rezerwowa Koniczynka Niezapominajka filia Pogórze I etap Pobierz w formacie pdf Rozmiar pliku 234 KB

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – Etap I realizowany w Żłobku „Niezapominajka” – filia Pogórze oraz w Żłobku „Koniczynka”REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Ikonka pobierania
Regulamin rekrutacji uzupełniającej Pobierz w formacie pdf Rozmiar pliku 243 KB

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania, związane z rekrutacją  i uczestnictwem w projekcie „Aktywny rodzic. Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni”. Etap I realizowany w Żłobku „Niezapominajka” – filia Pogórze oraz w Żłobku „Koniczynka”

Ikonka pobierania
Załącznik nr 1 – Formularz Rekrutacyjny Pobierz w formacie pdf Rozmiar pliku 363 KB
Ikonka pobierania
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Zbiór Zarządzanie RPO WP 2014_2020 Pobierz w formacie pdf Rozmiar pliku 236 KB
Ikonka pobierania
Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru CST Pobierz w formacie pdf Rozmiar pliku 216 KB
Ikonka pobierania
Załacznik nr 4 – Formularz SL2014 Pobierz w formacie pdf Rozmiar pliku 204 KB