Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udostępniamy Państwu informacje, o których mówi art. 13 RODO, na temat wykorzystania danych osobowych, które zawarte są w przesyłanych do nas pismach, mailach czy w inny sposób do nas dostarczonych.

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakimi sposobami jest Gdyńskie Centrum Zdrowia z siedzibą przy ul. Chwarznieńskiej 4, 81-613 Gdynia, tel. 58 880 83 22, e-mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl.

Obowiązki informacyjne podzieliliśmy wg grup osób, których dane przetwarzamy, tak aby mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć te informacje, które kierowane są bezpośrednio do Was. Prosimy abyście Państwo zapoznali się z poniższymi informacjami, a w razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych Przemysławem Gadomskim lub jego zastępcą Jakubem Szymczakiem, bądź Kamilą Sawaszkiewicz pod adresem: iod@gcz.gdynia.pl.


Obowiązki informacyjne: